Faktoring

Faktoring – co to takiego?

Usługi faktoringu (finansowanie) to nowość na polskim rynku. Coraz więcej firm zainteresowanych jest tego typu rozwiązaniem, gdyż jak się okazuje w praktyce, jest ono niezwykle pomocne. Co warto wiedzieć więc na ten temat? Kto najchętniej korzysta z tego rozwiązania? Warto zapoznać się z poniższym artykułem, gdyż czeka tam na zainteresowanych kilka praktycznych wskazówek. Na czym polega faktoring?

Niezwykła pomoc dla firm

Faktoring to usługa, która zapewnia firmom możliwość pożyczania pieniędzy od pożyczkodawców w celu zaspokojenia krótkoterminowych potrzeb w zakresie płynności. Usługi faktoringowe umożliwiają firmom jak najszybszą i najłatwiejszą konwersję należności, zapasów i innych aktywów na gotówkę. Firmy korzystają z usług faktoringowych, gdy mają zbyt duży kapitał obrotowy zawiązany w zobowiązaniach lub długoterminowym finansowaniu dłużnym, ale nie chcą sprzedać żadnego z posiadanych aktywów. Faktoring to termin finansowy, który odnosi się do procesu przejmowania należności firmy i zamiany ich na gotówkę. Zazwyczaj faktor kupuje należności firmy od pożyczkodawców, którzy następnie zgadzają się na odroczenie płatności do czasu spłaty należności. W zamian za tę odroczoną płatność faktor pobiera prowizję.

Ostateczny termin regulowania rachunków

Cel faktoringu jest zazwyczaj dwojaki: umożliwienie firmom zaspokojenia krótkoterminowych potrzeb płynnościowych oraz zapewnienie długoterminowego finansowania. W rzeczywistości zwiększona dostępność finansowania krótkoterminowego pozwoliła firmom na podjęcie bardziej agresywnych planów ekspansji i lepsze przetrwanie recesji. Faktoring dla małych firm niesie za sobą szereg korzyści. Po pierwsze, pozwala firmom na zmniejszenie zależności od zewnętrznych źródeł finansowania. Po drugie, umożliwia firmom czerpanie korzyści z płynności rynkowej bez konieczności sprzedaży aktywów. Po trzecie, obniża koszt finansowania firm, które mają wysokie ratingi kredytowe. Po czwarte, daje firmom możliwość szybszego odzyskania poniesionych kosztów. Po piąte, może pomóc firmom zmniejszyć ich zobowiązania podatkowe. Po szóste, może pomóc firmom złagodzić ryzyko związane z inwestycjami zagranicznymi. Podsumowując, faktoring to pomocne narzędzie finansowe, które może zapewnić firmom krótkoterminową płynność i długoterminowe finansowanie.

Termin płatności faktury od daty otrzymania czy wystawienia?

Nie od dziś wiadomo, że wiele firm w Polsce ma problem z klientami, którzy czasami przez wiele miesięcy nie opłacają faktur za dostarczone im towary lub wykonane usługi. W takim przypadku faktoring jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż szybko i sprawnie można uzyskać pieniądze na kolejne realizacje zleceń i tym sposobem firma nie straci płynności finansowej. Warto więc z takich usług skorzystać.