usługi konserwacyjne

Kontrola gaśnic

Prawdopodobnie widziałeś je wielokrotnie. Być może, widujesz je codziennie. Czy wiesz jakie są rodzaje oraz jak i kiedy ich użyć? Gaśnice.

Czerwone metalowe w kształcie zwężającego się ku górze walca stałe elementy „pracowniczego krajobrazu” zazwyczaj stojące w kącie i zapomniane. Aż do czasu… Jakie są ich rodzaje? Możemy je podzielić ze względu na zastosowanie, a więc do gaszenia jakich materiałów się nadają. I tak:

A – do gaszenia ciał stałych

B – do gaszenia cieczy i materiałówtopiących się w procesie palenia

C – do gaszenia gazów

D – do gaszenia metali

F – do gaszenia tłuszczów

oraz ze względu na rodzaj środka gaśniczego i w związku z tym wyróżniamy gaśnice: proszkowe, pianowe i zawierające skroplony dwutlenek węgla (śniegowe)

Tyle w skrócie o rodzajach i zastosowaniu. Gaśnice stoją i czekają na swoje „5 minut”, ale abyśmy mogli się nimi posłużyć oprócz wiedzy praktycznej jak to zrobić i jakiej gaśnicy użyć (zazwyczaj gaśnica stojąca w danym miejscu jest odpowiednio dobrana na wypadek wystąpienia pożaru) Musimy miec co użyć, a więc nasze materiały przeciwpożarowe muszą być w pełni sprawne. I podobnie jak w przypadku samochodu wymagany jest przegląd techniczny (dla naszego i współuczestników ruchu bezpieczeństwa) podobnie jest z gaśnicami. Wymagają one okresowych przeglądów i legalizacji. Kontrola gaśnic powinna się odbywać raz w roku, lub zgodnie z zaleceniami dla danego rodzaju gaśnic. Oczywiście po użyciu gaśnicy, należy jak najszybciej zastąpić ją inną sprawną gaśnicą lub ponownie napełnić środkiem gaśniczym w wyspecjalizowanej firmie. Najczęściej jeżeli dotyczy to miejsca pracy, przedstawiciel firmy świadczącej usługi konserwacyjne sprzętu ochrony przeciwpożarowej przyjeżdża w odpowiednim czasie i dokonuje sprawdzenia znajdujących się na stanie środków gaśniczych. Jeżeli natomiast chcemy czuć się bezpieczniej w samochodzie powinniśmy sami zadbać o sprawdzenie naszej gaśnicy proszkowej. Pierwsza kontrola najczęściej odbywa się pięć lat od daty produkcji gaśnicy. Nie mylmy tego z pięcioma latami od daty zakupu. Gaśnice zazwyczaj przez jakiś czas leżakują na półkach magazynowych i sklepowych, lecz nie nabierają przez to wartości jak niektóre rodzaje wina. Pamiętajmy również o łatwym dostępie do gaśnic i innych materiałów p-poż. Nawet jeśli są sprawne i wiemy jak ich użyć jeśli nie zrobimy tego w odpowiednim czasie może być za późno.