Kariera bez konieczności ukończenia aplikacji. Czy doradcy prawni zdominują usługi prawnicze w Polsce?

Wybór ścieżki kariery dla każdego absolwenta pięcioletnich studiów prawniczych zawsze był niezwykle prosty – aplikacja i korporacja prawnicza, albo praca w biznesie czy administracji publicznej. Od kilkunastu lat istnieje jednak również trzecia możliwość – praca w zawodzie prawnika bez konieczności kończenia długotrwałej aplikacji i bez narzuconych przez korporację ograniczeń. Istnieje możliwość pracy w zawodzie doradcy prawnego.

Doradca prawny, czyli kto?

Zgodnie z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 2003 roku, każda osoba posiadająca wyższe wykształcenie prawnicze ma możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w postaci np. biur doradztwa prawnego.

Do założenia tego typu działalności nie jest potrzebne ukończenie żadnej z prawniczych aplikacji. Teoretycznie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej daje możliwość prowadzenia biura doradztwa prawnego nawet osobom nieposiadającym prawniczego wykształcenia, jednak w praktyce całkowity brak ich wiarygodności stanowi naturalny sposób regulacji zawodu.

Między innymi ze względu na utrzymanie odpowiedniej wiarygodności, wymóg ukończenia pięcioletnich studiów prawniczych oraz posiadanie tytułu magistra stawia przed swoimi członkami Stowarzyszenie Doradców Prawnych – największa polska organizacja zrzeszająca doradców prawnych z całego kraju.

W czym nam pomoże doradca prawny?

W powszechnej świadomości społecznej funkcjonuje opinia mówiąca, że z wszelkimi problemami prawnymi należy udać się do adwokata lub radcy prawnego.

Mało kto wie, iż równie dobrze, porady prawnej może udzielić właśnie doradca prawny. Oprócz porad, może także przygotowywać projekty pism, a nawet reprezentować swojego klienta przed sądem, choć w tym przypadku wiążą go pewne dość istotne ograniczenia – doradca prawny nie może np. pełnić funkcji pełnomocnika w sprawach wymagających tzw. przymusu adwokacko-radcowskiego, czyli toczonych przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym lub Trybunałem Konstytucyjnym.

Jak czytamy na stronie Stowarzyszenia Doradców Prawnych, doradcy prawni „rozwiązują konkretne prawne problemy klientów, nie ograniczając się jedynie do informowania o treści przepisów prawa (…). Doradcy prawni nie podejmują się każdej sprawy klienta, a jedynie tych, w których są specjalistami”. Ta właśnie ścisła specjalizacja zdaje się być kluczem do spodziewanego sukcesu tego zawodu. Adwokaci i radcy prawni z korporacji prawniczych ze względu na charakter swojej pracy, muszą posiadać wiedzę z bardzo wielu dziedzin prawa, jednak wiedza ta jest z reguły dość pobieżna. Doradcy prawni z kolei dążą zwykle do maksymalnego zgłębienia zagadnienia, którym się zajmują, a które często wybrali jeszcze na etapie studiów.

Wolność, przyszłość, niezależność?

Zawód doradcy prawnego określany jest mianem nowoczesnego i wolnorynkowego zawodu prawniczego pozbawionego ograniczeń i przymusu przynależności. Może stanowić doskonałą alternatywę dla młodych prawników, którzy nie chcą zmagać się z barierami stawianymi przez prawnicze korporacje, takimi jak minimalna cena za świadczone usługi, czy zakaz ich reklamowania. Już dziś trwają prace nad tym, aby doradca prawny był zawodem dającym każdemu absolwentowi studiów prawniczych II stopnia nie tylko szansę na rozwój, ale i na wymierny sukces.

W perspektywie kilkunastu lat, usługi świadczone przez doradcę prawnego mogą stać się dominującą formą usług prawniczych i zgodnie z przewidywaniami Stowarzyszenia Doradców Prawnych, „prawnik przestanie być dobrem luksusowym (…), a stanie się dostępny dla każdego”.

Artykuł powstał z inspiracji Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu – http://www.prawowroclaw.edu.pl/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *