Informatyka i medycyna. Kod programistów ratuje życie, czyni je zdrowszym i bardziej aktywnym

Medycyna się zmienia. Nie tylko w ramach cyfrowej transformacji, którą przechodzi w równym stopniu co inne branże. Staje się również bardziej osobista, zaangażowana w sprawy pacjentów i rozumiejąca szerokie spektrum ich potrzeb. Współczesna medycyna realizuje ideę holistycznej opieki, a umożliwia jej to rozwijana przez inżynierów oprogramowania technologia.

Siostrą medycyny jest informatyka. Taka teza nie jest wyrost, co potwierdzają zauważane na każdym kroku zmiany w sektorze. 92% lekarzy i placówek medycznych odnotowuje lepsze wyniki w swojej pracy, dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym, w tym systemom i urządzeniom opracowywanym przez branżę IT. To tylko jeden z wielu powodów, dla których sektor healthcare tak intensywnie w nie inwestuje i wdraża je w swoich procesach na taką skalę. Wartość światowego rynku urządzeń medycznych przekroczyła już poziom 530 miliardów dolarów.

Zakres wywołanych przez technologię zmian jest szeroki. Obejmuje każdy aspekt, od krwiodawstwa, przez ratownictwo medyczne, po leczenie kliniczne i rehabilitację. Pacjenci już dzisiaj mogą korzystać ze sprzętu do krwiodawstwa wyposażonego w oprogramowanie, które pozwala kontrolować cały proces i czyni go bezpieczniejszym. Wielu chorych na cukrzycę na co dzień używa systemów automatycznego wstrzykiwania insuliny, które monitorują ich parametry życiowe i w razie potrzeby automatycznie wstrzykują do organizmu potrzebną ilość hormonu. W nowoczesnych karetkach instalowane są zaawansowane urządzenia przeprowadzające wstępną diagnostykę organizmu pacjenta i określające potrzebę użycia defibrylatora. W ten sposób ograniczane są przypadki nieuzasadnionego użycia.

Tego rodzaju rozwiązania, wpływające na efektywność branży medycznej, ale też zdrowie
i życie pacjentów, projektowane są przez inżynierów oprogramowania i organizacje działające w sektorze informatycznym. Także w Polsce.

Programista w służbie pacjentom

– Tworzenie rozwiązań dla sektora medycznego wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga bardzo wąskiej specjalizacji. Odpowiednie kompetencje umożliwiają firmom wdrażanie produktów i usług, które spełniają niezwykle restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa wyznaczane dla produktów medycznych. Efektem ich codziennej pracy są stabilne, bezpieczne i intuicyjne rozwiązania, które mają zastosowania kliniczne, jak również wspierają zadania administracyjne realizowane w placówkach medycznych – mówi Marek Matysiak, Vice President, Engineering GlobalLogic.

Eksperckie wsparcie umożliwia firmom operującym w branży medycznej implementację m.in. rozwiązań chmurowych i internetu rzeczy, które przyspieszają wymianę informacji pomiędzy placówkami, zapewniają specjalistom łatwiejszy dostęp do danych pacjenta i pozwalają minimalizować ryzyko błędów popełnianych przy zadaniach związanych z dokumentacją medyczną. Odpowiednio wysoka interoperacyjność szpitali i laboratoriów sprzyja lepszej opiece nad chorymi i umożliwia specjalistom precyzyjne dobieranie właściwych działań. Jednocześnie stanowi odpowiedź na współczesne potrzeby pacjentów – daje szansę na zaopiekowanie się sferami fizyczną, psychiczną i emocjonalną. Zdrowie pacjenta jest widziane całościowo, holistycznie, bez sztucznie wyznaczonych granic.

Inżynier oprogramowania pracujący dla sektora medycznego

Rolę inżynierów oprogramowania w opisanym wyżej rozwoju sektora medycznego, ale też ich wpływ na codzienność pacjentów, podkreśla ogólnopolska kampania „Make an impact beyond the code” organizowana przez należącą do grupy Hitachi firmę GlobalLogic. Jej celem jest pokazanie, że kariera w IT może być inspirująca i wykraczać dalece poza stereotypowo rozumianą pracę przy komputerze. W ramach akcji programiści z całego kraju mogą przekonać się, jak bardzo ich codzienne obowiązki są w stanie kształtować otaczającą rzeczywistość. Wielu z nich stworzyło rozwiązania ratujące życie, wychodząc dalece poza zwykłe pisanie kodu.

Kampania ma zachęcić kolejne osoby do rozwijania kariery i zaangażowanie się w nowe projekty dla sektora medycznego. Inżynierowie oprogramowania mogą dowiedzieć się więcej o codziennej pracy w rolach Senior FullStack Developera, DevOps Engineera, Lead Java Engineera czy Embedded Senior Software Engineera C/C++.

– Przez ponad dwadzieścia lat bliskiej współpracy z sektorami healthcare i naukowym, inżynierowie GlobalLogic stworzyli ponad trzysta produktów cyfrowych i rozwiązań ratujących lub poprawiających ludzkie życie. Takie osiągnięcia napawają dumą każdego członka zespołu, który na co dzień tworzy innowacyjne rozwiązania we współpracy z producentami sprzętu medycznego, podmiotami farmaceutycznymi czy organizacjami należącymi do branży Life Science – mówi Nataliya Siromakha, AVP, Engineering, HiCC DU Head w GlobalLogic.

Dalsza ewolucja służby zdrowia, która dzięki technologii może coraz lepiej realizować ideę holistycznej opieki medycznej, uwzględniającej fizyczne i psychiczne potrzeby pacjentów, może przebiegać tak sprawnie dzięki aktywnej współpracy sektorów medycznego i IT. Losy milionów pacjentów w Polsce i na świecie są dziś w równym stopniu w rękach lekarzy, co projektujących nowoczesne systemy i urządzenia inżynierów oprogramowania.

Więcej informacji o kampanii Impact Healthcare jest dostępnych na oficjalnej stronie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *