Zajęcia grupowe

Indywidualna czy grupowa — na którą metodę nauki języków obcych się zdecydować?

Nauka języków obcych może przebiegać w dwojaki sposób: grupowo lub indywidualnie. Obie formy poszerzania kompetencji mają swoje wady i zalety. Ostateczny wybór powinien zależeć od analizy kilku czynników. Duże znaczenie odgrywają własne wymagania odnośnie zajęć, założone cele oraz dostępny budżet. Nauka języka w grupie czy pojedynczo — która lepiej się sprawdza?

Zajęcia grupowe — korzyści i wady

Zajęcia grupowe w szkołach językowych formą przypominają zajęcia odbywające się w szkole czy na studiach. W czasie ich trwania wykładowca przekazuje wiedzę większej grupie odbiorców w sposób jak najbardziej do nich przystosowany. Lekcje mogą być prowadzone zarówno przez osoby wykształcone w tym kierunku, jak i native speakerów, dla których wykładany język jest rodzimym.

Zajęcia grupowe mają wiele zalet, a oto niektóre z nich:

  • istnieje możliwość ćwiczenia umiejętności językowych w parach i grupach;
  • szybsze przełamywanie bariery językowej dzięki rozmowie z innymi uczestnikami zajęć w języku obcym,
  • motywacja ze strony innych uczniów — zajęcia grupowe to okazja do nawiązywania nowych znajomości a przyjemna atmosfera na lekcjach zachęca do dalszej nauki,
  • niższa cena, która wynika z rozdzielenia kosztów na wszystkich uczestników.

Oprócz szeregu korzyści wynikających z brania udziału w lekcjach grupowych, takie rozwiązanie ma również kilka wad. Dla niektórych taka forma nauki nie jest wystarczająca, a tempo okazuje się często zbyt wolne. Wynika to z faktu, że nauczyciel musi dostosowywać treści przekazywane na zajęciach językowych do wszystkich uczestników, co może skutkować niską efektywnością nauki u niektórych uczestników.

Plusy i minusy zajęć indywidualnych

Zajęcia indywidualne przebiegają w nieco bardziej kameralnej atmosferze. Nauczyciel przez cały czas pozostaje do dyspozycji ucznia, dzięki czemu nauka jest bardziej spersonalizowana.

Taką formę można porównać do korepetycji, a do jej zalet zalicza się:

  • dopasowanie przebiegu zajęć do indywidualnych predyspozycji ucznia,
  • nauka w indywidualnym tempie,
  • elastyczność godzinowa,
  • możliwość ukierunkowania, np. pod kątem specjalistycznego słownictwa,
  • indywidualne podejście do uczestnika.

Wybór modelu nauczania należy do osoby chcącej poszerzać swoje kompetencje językowe. Większość szkół, np. Language Pro-Expert, oferuje zarówno kursy indywidualne, jak i grupowe, aby maksymalnie dostosować świadczone usługi do potrzeb uczniów. Najważniejsze, aby wybrany model nauki gwarantował osiągnięcie zamierzonych efektów i był źródłem satysfakcji dla uczestnika.