Użytkowanie wagi

Jak dbać o stan techniczny wagi przemysłowej? Serwis i konserwacja.

Wagi przemysłowe to urządzenia, które umożliwiają dokonywanie bardzo precyzyjnych pomiarów na potrzeby procesów produkcyjnych i transakcji handlowych. By jednak wyniki ważenia były prawidłowe, wagi muszą znajdować się w dobrym stanie technicznym i regularnie być poddawane przeglądom, wzorcowaniu, kalibracji i legalizacji ponownej. Również sami użytkownicy powinni podjąć pewne środki bezpieczeństwa, by zminimalizować ryzyko niedokładności pomiarów.

Dlaczego kontrolowanie stanu technicznego wagi jest tak ważne?

Wagi przemysłowe, szczególnie te pracujące w agresywnym środowisku, są często eksploatowane i narażone na oddziaływanie różnych czynników zewnętrznych, które mogą wpływać negatywnie na ich precyzję pomiarową. Zresztą każda waga po jakimś czasie staje się mniej dokładna. Niesie to ze sobą ryzyko pojawienia się znacznych strat finansowych i wizerunkowych poniesionych przez przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe, ponieważ można wówczas wydać za dużo lub za mało towaru. Stratny może być zarówno klient, jak i sprzedający. Źle działające wagi wpływają też na obniżenie jakości produktów.

Wreszcie waga nie poddawana kontroli może się szybciej zepsuć, bo właśnie w trakcie takich rutynowych przeglądów technicznych często wykrywa się usterki, które nieusunięte zazwyczaj prowadzą do poważniejszych awarii sprzętu.

Czym jest wzorcowanie i kalibracja wagi?

Aby uniknąć tego typu nieprzyjemności, wiele firm, takich jak producent wag Tamtron Polska, oferuje usługi serwisu wzorcowania. Polega ono na dokonaniu porównania ilościowego między pomiarami wagi a prawdziwymi wartościami. W tym celu na szalce należy umieścić wzorzec masy, a następnie sprawdzić uzyskany wynik. Pozwala to ustalić, czy waga popełnia błędy pomiarowe, które wymagają działań naprawczych. Błędem jest właśnie różnica pomiędzy odczytem a rzeczywistą masą wzorca.

W tym wypadku czynności serwisowe określamy mianem kalibracji. Sprowadza się ona takiej modyfikacji wskazań wagi, by odpowiadały one w możliwie jak największym stopniu rzeczywistym wartościom ilościowym.

Użytkowanie wagi: o co zadbać we własnym zakresie?

Wzorcowanie wagi najlepiej jest zlecić autoryzowanemu serwisowi producenta. Warto też pamiętać o kilku zasadach w trakcie codziennego użytkowania: utrzymywaniu sprzętu w dobrym stanie technicznym, regularnym go czyszczeniu oraz konserwacji.