Rekrutacja do Policji

Rekrutacja do Policji – jak się przygotować i co warto wiedzieć?

Czym jest rekrutacja do Policji?

Rekrutacja do Policji to proces, w którym kandydaci na policjantów przechodzą przez szereg testów i sprawdzeń, aby wykazać swoją przydatność do służby w Policji. Rekrutacja do Policji jest prowadzona przez komendy wojewódzkie Policji, które ogłaszają nabór kandydatów na swoich stronach internetowych lub w lokalnej prasie. Rekrutacja do Policji jest otwarta dla wszystkich osób, które spełniają określone kryteria formalne i zdrowotne.

Dlaczego warto zostać policjantem?

Policjant to zawód pełen wyzwań i satysfakcji. Policjant ma możliwość pomagania ludziom, zapobiegania i zwalczania przestępczości, chronienia życia i zdrowia ludzi oraz mienia. Policjant może rozwijać swoje umiejętności i kompetencje w różnych specjalnościach i jednostkach Policji, takich jak patrol, drogówka, kryminalna, antyterrorystyczna, prewencja czy dochodzeniowo-śledcza. Policjant ma także zapewnione stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie i dodatki oraz możliwość awansu zawodowego.

Jakie są etapy rekrutacji do Policji?

Rekrutacja do Policji składa się z kilku etapów:

 1. Zgłoszenie się do postępowania kwalifikacyjnego – kandydat musi złożyć odpowiednie dokumenty, takie jak podanie o przyjęcie do służby w Policji, kwestionariusz osobowy, oświadczenia o niekaralności i nieposzlakowanej opinii, zaświadczenie o ukończeniu szkoły i inne.
 2. Test wiedzy z zakresu funkcjonowania Policji – kandydat musi odpowiedzieć na 40 pytań dotyczących m.in. prawa, organizacji i zadań Policji, etyki zawodowej i technik interwencji.
 3. Test sprawności fizycznej – kandydat musi wykazać się odpowiednim poziomem kondycji fizycznej poprzez wykonanie ćwiczeń takich jak bieg na 1000 metrów, podciąganie na drążku, skłony tułowia czy rzut piłką lekarską.
 4. Postępowanie sprawdzające – kandydat poddawany jest badaniom psychologicznym i lekarskim oraz sprawdzeniu przez Biuro Spraw Wewnętrznych i Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 5. Lista rankingowa – na podstawie wyników testów i postępowania sprawdzającego tworzona jest lista rankingowa kandydatów, którzy zostają zakwalifikowani do szkolenia zawodowego podstawowego.

Jak się przygotować do rekrutacji do Policji?

Aby dobrze przygotować się do rekrutacji do Policji, warto:

 • zapoznać się z aktualnymi informacjami o naborze na stronie praca.policja.pl lub w komendzie wojewódzkiej lub powiatowej Policji
 • zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty i sprawdzić ich poprawność
 • powtórzyć wiadomości z zakresu prawa, organizacji i zadań Policji, etyki zawodowej i technik interwencji
 • zadbać o dobrą formę fizyczną i zdrowie
 • zachować spokój i pewność siebie podczas testów i sprawdzeń
 • skorzystać z porad i doświadczeń innych kandydatów lub policjantów na https://www.forumpolicyjne.com.pl

Podsumowanie

Rekrutacja do Policji to proces, który wymaga od kandydatów spełnienia określonych kryteriów formalnych i zdrowotnych oraz przejścia przez szereg testów i sprawdzeń. Rekrutacja do Policji jest prowadzona przez komendy wojewódzkie Policji, które ogłaszają nabór kandydatów na swoich stronach internetowych lub w lokalnej prasie. Aby dobrze przygotować się do rekrutacji do Policji, warto zapoznać się z aktualnymi informacjami o naborze, zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty, powtórzyć wiadomości z zakresu funkcjonowania Policji, zadbać o formę fizyczną i zdrowie oraz skorzystać z porad innych kandydatów lub policjantów na forum policyjnym.