audytor wewnętrzny

Jak zostać audytorem wewnętrznym?

Rosnące zapotrzebowanie na zawód audytora wewnętrznego idzie w parze z jego rosnącą popularnością. Zainteresowanie wzbudza przede wszystkim obietnica stabilnego zatrudnienia i dobrych zarobków. Nie oznacza to jednak, że każdy może zostać audytorem. Konieczne jest spełnienie szeregu wymagań dotyczących wykształcenia i predyspozycji. Z wymaganych kwalifikacji audytorów rozlicza organizacja zwana IIA, czyli The Institute of Internal Auditors. Istnieje ona od prawie 90 lat i jest największa na świecie organizacją zrzeszającą audytorów wewnętrznych.

Czym zajmuje się audytor wewnętrzny?

Efektem jego działań powinno być skuteczniejsze prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwo oraz osiąganie coraz lepszych wyników finansowych. W zależności od wybranego przez siebie obszaru audytor będzie sprawdzał działanie procesów pod kątem ich prawidłowości.

Możemy wyróżnić między innymi audyt finansowy, zgodności, informatyczny, czy też operacyjny. Różne przedsiębiorstwa mogą mieć inne oczekiwania oraz sposoby funkcjonowania. Dobry audytor powinien być w stanie w sposób obiektywny i w pełni niezależny ocenić poszczególne procesy zachodzące wewnątrz kontrolowanej organizacji. W oparciu o wnioski z jego kontroli taka organizacja może naprawić wszelkiego rodzaju pomyłki i niedociągnięcia.

Jakie kwalifikacje powinien posiadać audytor wewnętrzny?

Dużo zależy od tego, w jakim sektorze zamierza on pracować. W przypadku sektora publicznego istnieją różnego rodzaju przepisy prawne, które regulują jego działalność i stawiają warunki dotyczące jego kwalifikacji. W dużym skrócie można powiedzieć, że audytor wewnętrzny musi być obywatelem Unii Europejskiej, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych i odznaczać się niekaralnością. Oprócz tego powinien mieć ukończone wyższe wykształcenie. Osoby, które są zainteresowane szkoleniem z tego zakresu, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/.