wycinka lasów deszczowych

Jak wycinka lasów deszczowych wpływa na klimat?

W celu zauważenia istoty problemy, jakim jest wycinka lasów deszczowych, warto przyjrzeć się bliżej znaczeniu Amazonii dla całego świata.

Lasy deszczowe to nie tylko zielone płuca ziemi, które produkują tlen. Są one odpowiedzialne za szereg procesów, wpływających na cały klimat. Dlatego ich wycinka niesie ze sobą liczne zagrożenia, których często nie jesteśmy świadomi.

Znaczenie lasów deszczowych dla światowego ekosystemu

W celu zauważenia istoty problemy, jakim jest wycinka lasów deszczowych, warto przyjrzeć się bliżej znaczeniu Amazonii dla całego świata. Rejon ten jest domem dla tysięcy gatunków roślin oraz zwierząt. Wiele z nich występuje tylko na terenie tej puszczy. Ponadto deforestacja zwiększa zagrożenie do wystąpienia pożaru.

Oprócz fauny i flory, która ma tam warunki dla rozwoju, lasy deszczowe przykładają się do produkcji tlenu. Naukowcy szacują, że puszcza amazońska odpowiada za 6% tlenu na skalę światową (nie 20% według powszechnej opinii).

Jednak to pochłanianie dwutlenku węgla jest najbardziej istotne, gdyż rekompensuje ono częściowo naszą emisję. Mniejsza wilgotność lasów, spowodowana między innymi pożarami, ma się przekładać na mniej wydajną fotosyntezę.

Czy Ziemia odczuje wycinkę lasów?

Niektórzy naukowcy ostrzegają, że z czasem lasy deszczowe zamienią się w sawannę. Nie ustająca wycinka lasów i wywoływane pożary mogą nieść ze sobą spore konsekwencje. Nie tylko zabijemy setki endemicznych gatunków zwierząt oraz roślin, ale także przyśpieszymy zmiany klimatu.

Pomniejszenie obszaru lasów deszczowych sprawia, że do atmosfery trafia o 10% więcej gazów cieplarnianych. Istotna jest także gospodarka wodna. Puszcza Amazońska uwalnia dużo związków organicznych, które wpływają ochładzająco na klimat. Jej wycinka przyczyni się więc do ocieplenia atmosfery.

Zmiana obiegu wody i ryzyko suszy

Pojedyncze drzewo ma możliwość transpirować do nawet setek litrów wody dziennie. W rezultacie nie tylko schładza grunt, ale także powietrze. Dzięki temu procesowi możliwe są opady deszczu. Transpiracja odpowiada za nawet 1/3 wszystkich opadów na terenie Amazonii. Jeżeli zniknie 1/5 jej obszaru istnieje bardzo duże ryzyko wystąpienia na tym terenie suszy.

Nie tylko na terenie Amazonii odkryto wzrost temperatury. Innym przykładem jest Indonezja, na której rekordowo wycinane są lasy pod uprawę palmy olejowej. Wycinka oraz wypalanie drzew są bardzo niebezpieczną kombinacją, która może doprowadzić do suszy nie tylko na terenie puszczy amazońskiej.

Mówiąc o problemie wycinki i wypalaniu lasów deszczowych warto mieć na uwadze nie tylko produkcję tlenu, ale także ilość wytworzonego dwutlenku węgla, emisje metanu i zmniejszenie zawartości fosforu glebie. Ten system naczyń połączonych jest niezwykle delikatne i ingerencja człowieka możne przynieść katastrofalne skutki dla klimatu, które obejmą wiele aspektów. O tym, jak ważna dla współczesnego świata jest ochrona lasów Amazonii opowiada film „Klątwa Obfitości”. Więcej informacji na stronie http://klatwaobfitosci.pl/.