Recykler

Wpływ farb, lakierów i rozpuszczalników na środowisko naturalne

Farby, lakiery i rozpuszczalniki zawierają w składzie wiele szkodliwych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać zarówno na człowieka, jak i środowisko naturalne. Emisja tych substancji do otoczenia może odbywać się podczas procesu malowania, po nałożeniu farby, a także przy nieodpowiedniej utylizacji pustych puszek i innych odpadów zanieczyszczonych chemikaliami. Jakie groźne substancje zawierają farby i lakiery i jaki mają one wpływ na środowisko? Sprawdź.

Substancje toksyczne zawarte w farbach i lakierach

Farby i lakiery są substancjami powłokotwórczymi, które mają zastosowanie ochronne i dekoracyjne. „Do ich produkcji używa się między innymi pigmentów, rozpuszczalników, wypełniaczy i utwardzaczy. Niektóre związki w nich zawarte mogą negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne” – tłumaczy ekspert z firmy Recykler.

Wśród wielu potencjalnie toksycznych składników farb i lakierów można wymienić:

 • etoksylaty, takie jak nonyfenol,
 • rozpuszczalniki organiczne (benzen, benzyna, olej napędowy),
 • środki opóźniające palność na przykład brom,
 • izocyjaniany,
 • bisfenole

Pomimo że obecnie farby i rozpuszczalniki poddawane są surowym kontrolom i muszą spełniać bardzo restrykcyjne normy, wciąż mogą wytrącać do środowiska wiele szkodliwych substancji i LZO (lotnych związków organicznych).

Wpływ farb na środowisko

Wszystkie te szkodliwe substancje, choć obecnie bezpośrednio nie zagrażają środowisku, mogą mieć znaczący wpływ na jego jakość. Wraz z przedostaniem się do powietrza, szkodliwe substancje wywołują szereg efektów takich jak:

 • zatrucia zwierząt i roślinności,
 • skażenia zbiorników wodnych i powietrza,
 • zagrożenia pożarowe.

Toksyczny wpływ farb i lakierów na środowisko pojawia się również wtedy, gdy nie są one odpowiednio przechowywane i utylizowane. Produktów takich nie można wylewać do zlewów bądź innych odpływów ani też mieszać z codziennymi śmieciami. Jeśli planujesz pozbyć się resztek farby, udaj się do Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych lub wyrzuć je do odpowiedniego pojemnika w sklepie budowlanym.

Jeśli jednak chcesz przechowywać farbę lub lakier przez dłuższy czas, pamiętaj, aby:

 • była ona szczelnie zamknięta,
 • znajdowała się w pokojowej temperaturze z dala od źródeł ognia i dzieci,
 • nie miała kontaktu z żywnością.

Ograniczenie skażeń środowiska leży w interesie każdego człowieka. Warto więc mieć świadomość toksyczności przedmiotów i produktów, z których się korzysta, oraz wiedzę o ich bezpiecznym stosowaniu, przechowywaniu i utylizacji. Wdrożenie kilku prostych zasad zmniejszy ryzyko związane z użytkowaniem farb.