kredyt na dowód

Jak uzyskać kredyt na dowód?

Kredyt na dowód to jedna z coraz częściej reklamowanych w ostatnich czasach usług finansowych. Dziś oferty kredytów na dowód spotkamy zarówno w mediach tradycyjnych, czyli w prasie, radiu czy telewizji, jak i w formie interaktywnych reklam w portalach internetowych i serwisach społecznościowych. Czym jest kredyt na dowód i gdzie możemy go otrzymać?

Gdzie możemy się ubiegać o kredyt na dowód?

Kredytu na dowód z pewnością nie otrzymamy w banku. Tym rodzajem usług pożyczkowych zajmują się wyłącznie firmy finansowe (np. KFF24), czyli firmy, które – w odróżnieniu od banków – obracają wyłącznie własnym kapitałem. Banki funkcjonują natomiast dzięki obrotowi kapitałem, który umieszczają w nich klienci – zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa oraz spółki. Ze względu na to, że kapitał znajdujący się w bankach nie jest własnością banku, przy udzielaniu kredytów instytucje te muszą upewnić się, że dany kredytobiorca jest w pełni wypłacalny i będzie w stanie zwrócić pożyczoną kwotę w określonym terminie. W tym celu wymagają licznych dokumentów oraz zaświadczeń, w tym między innymi zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach, a nierzadko także zaświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę na czas nieokreślony.

W przypadku firm finansowych mamy do czynienia ze znacznie mniejszą ilością biurokratycznych procedur. O ile ubieganie się o kredyt w banku to zwykle proces trwający wiele tygodni, a nawet miesięcy, o tyle w firmy finansowe udzielają kredytów – w tym również tak zwanych „kredytów na dowód” – w czasie mierzonym raczej dniami lub godzinami. W przypadku spełnienia wszystkich warunków i dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów na otrzymanie gotówki możemy liczyć niekiedy nawet w godzinę po złożeniu wniosku w siedzibie danej firmy finansowej.

Firmy finansowe – w odróżnieniu od banków – świadczą swoje usługi także on-line. Dzięki temu możemy wymagane dokumenty wypełnić na oficjalnej stronie firmy, od której chcemy uzyskać pożyczkę, a następnie zaczekać na kontakt ze strony przedstawiciela firmy lub samodzielnie skonsultować się z działem obsługi klienta. Również w ten sposób mamy możliwość otrzymać gotówkę na podany przez nas numer konta w ciągu kilku godzin.

Jakie są warunki uzyskania kredytu na dowód?

Aby otrzymać kredyt na dowód, nie wystarczy niestety – wbrew tej stosowanej często nazwie – samo posiadanie ważnego dowodu osobistego. Dokument ten jest jednak bez wątpienia kluczowy. Bez niego uzyskanie właściwie jakiejkolwiek pożyczki będzie niemożliwe. Skąd więc nazwa „kredyt na dowód”? To proste. Wszystkie podstawowe informacje, które powinniśmy przedstawić firmie finansowej, w której ubiegamy się o pożyczkę, znajdują się właśnie na naszym dowodzie osobistym. Są to:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL – zawierający datę urodzenia, a tym samym potwierdzający pełnoletność klienta,
  • numer i seria ważnego dowodu osobistego.

Podczas wizyty w siedzibie firmy pożyczkowej powinniśmy jednak móc nie tylko przedstawić powyższe dane, ale także okazać sam dowód, co pozwoli konsultantowi na potwierdzenie zgodności podanych przez nas informacji z prawdą. W przypadku wniosków o kredyt na dowód on-line konieczne będzie przesłanie do firmy skanu lub przynajmniej zdjęcia dowodu osobistego, na którym znajdują się przedstawione przez nas dane.