dofinansowanie na termomodernizację

Termomodernizacja domów – jakie warunki musisz spełniać?

Rosnąca świadomość społeczeństwa na temat ochrony środowiska oraz zagrożeń związanych zatruwaniem środowiska przyrodniczego sprawiła, że obecnie łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej uzyskać można dofinansowanie na termomodernizację domu lub innego obiektu gospodarczego. Te ułatwienia niosą za sobą wiele pozytywnych skutków.

Przede wszystkim większa liczba osób decyduje się na przeprowadzenie termomodernizacji w swoich domach, co wiąże się nierozerwalnie z mniejszych zanieczyszczeniem środowiska. Aby uzyskać dofinansowanie na termomodernizację należy jednak spełniać kilka kluczowych, które umożliwią uzyskanie środków finansowych przeznaczonych do tego celu. Jakie są to warunki?

Finansowanie termomodernizacji – zobrazowanie wpływu zmian na środowisko

Przed przystąpieniem do termomodernizacji jakiegokolwiek obiektu należy w pierwszej kolejności sporządzić audyt. Co powinien zawierać w sobie dokument tego rodzaju? Przede wszystkim informacje, które dotyczą obecnego stanu technicznego budynku lub budynków. W takim audycie szczególną uwagę powinno zwrócić się na aspekty dotyczące wpływu na środowiska – ilość emisji niebezpiecznych pierwiastków oraz ewentualnie korzystanie z niebezpiecznych dla środowiska substancji.

Wszystkie te informacje stanowić będą niejako bazę do dalszego opisywania wpływu zmian w obiekcie, które zajdą w nim w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji. Dotacje na termomodernizację uzyskać można po przygotowaniu kolejnego dokumentu, w którym to przedsiębiorca lub osoba prywatna odpowiednio uargumentuje, w jaki sposób zmiany wprowadzone w procesie termomodernizacji mogą pomóc w ochronie środowiska oraz w jakim stopniu zmiany te będą pozytywnie oddziaływać na otoczenie.

Wszystkie argumenty powinny być oczywiście poparte rzetelnymi dowodami oraz przykładami. Wniosek, który zawiera obydwa dokumenty wypełnione poprawnie ma szansę na pozytywne rozpatrzenie, co skutkować będzie przyznaniem środków na termomodernizację.

Dotacje na termomodernizacje – warunki dotyczące oszczędności energii grzewczej

Dotacje na termomodernizacje można uzyskać jedynie w przypadku, kiedy po przeprowadzeniu operacji termomodernizacji obiekt będzie spełniał kilka norm, które zostaną opisane w dalszej części tego akapitu. Oczywiście normy te będą różnić się w zależności od rodzaju budynku oraz jego lokalizacji. I tak w przypadku wymiany jedynie systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych oszczędność na energii grzewczej musi przekroczyć 10 procent.

Sprawa ma się zupełnie inaczej w przypadku obiektów, w których przeprowadzono termomodernizację po roku 1984. Tutaj oszczędność musi sięgać 15 procent, aby możliwe było uzyskanie dofinansowania. Kredyt termomodernizacyjny można również uzyskać dla pozostałych budynków, jednak w tym przypadku oszczędność na energii grzewczej musi wynosić aż jedną czwartą. Dopiero po spełnieniu wspomnianych wcześniej norm możliwe jest uzyskanie dofinansowania na przeprowadzenie termomodernizacji.

Kredyt termomodernizacyjny – warunki dotyczące zdolności kredytowej kredytobiorcy

Finansowanie termomodernizacji jest możliwe jedynie w momencie, kiedy osoba ubiegająca się o kredyt posiada zdolność kredytową na odpowiednio wysokim poziomie. Co robić w przypadku, kiedy Bank Ochrony Środowiska odmówi przyznania kredytu na termo modernizacyjny? Cóż, w takim przypadku przedsiębiorca lub właściciel budynku powinien wziąć pod uwagę dwie możliwości. Pierwszą z nich jest oczywiście rezygnacja z przeprowadzenia termomodernizacje.

Nierzadko może jednak wiązać się z dodatkowymi kosztami związanymi z dużym zużyciem energii elektrycznej oraz kar, które mogą wynikać z niedopasowania obiektu do obecnych norm Unii Europejskiej. Drugie rozwiązanie to podział termomodernizacji na kilka poszczególnych etapów, każdy z nich powinien być realizowany w pewnych odstępach czasowych. W ten sposób koszty mogą również zostać rozłożone na kilka pomniejszych rat, dzięki czemu przeprowadzenie termomodernizacji możliwe będzie nawet w przypadku biedniejących