Sprint

Technologie inteligentnego budynku sposobem na oszczędności

Inteligentne budynki, którymi mogą być np. budynki biurowe i handlowe, obiekty przemysłowe, szkoły, szpitale, rezydencje, a także domy prywatne, są sposobem na oszczędności, zapewniającym wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortowe warunki korzystania ze wszystkich ich funkcji. Jest to możliwe dzięki specjalnym rozwiązaniom technicznym i nasyceniu budynków zaawansowanymi środkami techniczno-programowymi. Zachęcamy do przeczytania artykułu na temat technologii inteligentnych budynków.

Integracja sposobem na bezpieczeństwo

W inteligentnych budynkach niezbędna jest rozbudowana infrastruktura teleinformatyczna, w ramach której zasadniczą rolę pełni Zintegrowany System Zarządzania (ang. Building Management System – BMS). Spełnia on kilka bardzo ważnych zadań, wśród których można wymienić:

  • utrzymanie optymalnych warunków klimatycznych poprzez sterowanie urządzeniami i instalacjami wentylacji, ogrzewania i chłodzenia,
  • nadzorowanie zużycia energii, dzięki monitorowaniu jej zużycia i sterowaniu oświetleniem w sposób, który zapewnia minimalizację kosztów eksploatacji,
  • monitorowanie i integracja pozostałych systemów budynku – energetycznych, oświetlenia, ogrzewania, bezpieczeństwa, w tym natychmiastowe alarmowanie w sytuacjach awaryjnych,
  • umożliwienie lub ułatwienie rozliczeń z poszczególnymi najemcami budynków,
  • wpływ na zmniejszenie kosztów eksploatacji – brak konieczności zatrudnienia personelu do obsługi technicznej oraz ochrony fizycznej obiektu.

Kontrola kilku systemów

Innym systemem, który znacznie wpływa na bezpieczeństwo budynku, jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Budynku (ang. Security Management System – SMS). Umożliwia on integrację i monitorowanie różnych systemów bezpieczeństwa jednego budynku, całego obiektu lub nawet kilku, znacznie od siebie oddalonych. Systemy, o których mowa to:

  • SSWiN – systemy sygnalizacji włamania i napadu,
  • KD – systemy kontroli dostępu,
  • SSP – systemy sygnalizacji pożaru,
  • CCTV – systemy monitoringu wizyjnego.

Dzięki rozwiązaniu Vizan SMS, stworzonemu przez firmę Sprint, operator może monitorować z jednego stanowiska wszystkie krytyczne systemy obiektu. Jest informowany o każdej zmianie stanu czujki, czytnika, drzwi czy podsystemu. Ponadto, dla każdej konkretnej sytuacji system może zapisać automatyczne rozwiązanie. W zależności od konfiguracji może ono wymagać potwierdzenia przez operatora, którego brak skutkuje przesłaniem odpowiedniego komunikatu na wyższy szczebel. System Vizan SMS został stworzony jako aplikacja internetowa, co sprawia, że dostęp do niego jest możliwy praktycznie z każdego urządzenia podłączonego do sieci, w dowolnym miejscu na ziemi.

Oszczędnie i komfortowo

Każdy z wymienionych systemów ma istotny wpływ na oszczędności związane z eksploatacją biurowców czy domów mieszkalnych. Automatyka, która sprawia, że pracownicy czy mieszkańcy mogą odpowiednio zaprogramować oświetlenie i ogrzewanie w domu, monitorować np. parking i wejście na posesję, a także zoptymalizować sygnały alarmowe, dotyczące włamania lub pożaru, wkracza do naszego życia dużymi krokami. Oszczędna i komfortowa eksploatacja budynków będzie w najbliższym czasie wymaganym przez Unię Europejską standardem, dlatego warto znać sposoby na jej gwarancję.