Spożywanie alkoholu

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – co wolno a czego nie?

 

Z przeprowadzonych w 2018 roku badań, wynika iż statystyczny polak rocznie wypija około 12 litrów czystego alkoholu a ta liczba z roku na rok jest coraz większa.Trudno się dziwić tym wynikom skoro częstotliwość występowania sklepów alkoholowych jest zatrważająca a jeden monopolowy przypada na 300 mieszkańców, podczas gdy granice normy to 1-1,5 tyś osób. Ostatnio przyjęte regulacje prawne zakazują spożycia alkoholu w miejscu publicznym. Co nowego wprowadza nowelizacja ustawy?

 

Miejsce publiczne – co to takiego?

W przepisach prawnych, miejsce publiczne określa się jako “ miejsce dostępne dla nieograniczonego kręgu podmiotów, chociażby w chwili zachowania sprawcy nikt poza nim samym tam się nie znajdował.” TK określił działania w miejscu publicznym jako te, które zostają popełnione w przestrzeni dostępnej dla ogółu. Innymi słowy, są to miejsca do których nieokreślona liczba ludzi ma nieograniczony dostęp (np. ulica, sklep, dworzec czy urząd).

 

W jakich miejscach nie można pić alkoholu?

Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi “Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.”

Istnieją miejsca w których spożywanie alkoholu może być zakazane bardziej niż w pozostałych miejscach. Są to między innymi : szkoły, miejsca pracy, środki transportu publicznego, obiekty wojskowe, domy studenckie.

 

Jaka grozi kara za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym?

Za złamanie prawa grozi grzywna w wysokości 100 zł. Zapłata za mandat może odbyć się natychmiastowo bądź w formie kredytowanej (w tym przypadku, płatność odroczona jest do 7 dni). Istnieje również możliwość odmowy przyjęcia mandatu. W takim przypadku, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

 

Gdzie można pić alkohol?

Zgodnie z nowymi przepisami, alkohol w miejscu publicznym można spożywać jedynie w miejscach specjalnie w tym celu wyznaczonych np. ogródki piwne, restauracje.

 

Istnieje również odstępstwo od tej reguły. Rada miasta lub gminy ma prawo wydać uchwałę wprowadzające odstępstwo od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na swoim terenie. Takie odstępstwa wprowadzono między innymi na lewostronnym brzegu Wisły w Warszawie.

 

Impreza na otwartym powietrzu – co wtedy?

Ustawa zezwala na spożywanie alkoholu w trakcie imprez masowych odbywających się w plenerze, na stadionie lub innych obiektach użytku publicznego jest dozwolone pod pewnym warunkiem. Zawartość alkoholu w napoju nie może przekraczać 4,5% a jego spożycie musi odbywać się w specjalnie wyznaczonych do tego strefach. Więcej na https://kruczek.pl/