Przestań się zamartwiać- wykup ubezpieczenie narciarskie!

Narciarstwo jest sportem, który można uprawiać nie tylko zimą. Nie trzeba koniecznie czekać do sezonu, aby poszusować na nartach.  Są w Europie miejsca, gdzie warunki do jazdy są dobre również o innych porach roku. Należy jednak odpowiednio się zabezpieczyć, gdyż narciarstwo jest sportem podwyższonego ryzyka i wymaga zastosowania odpowiednio dobranego ubezpieczenia. Idealne będzie ubezpieczenie narciarskie specjalnie dostosowane do tej dyscypliny sportu.

Niestety nawet jeśli jest się doświadczonym narciarzem mogą przydarzyć się kontuzje i urazy. Wykupując ubezpieczenie na narty będziemy mogli szusować po stoku bez ryzyka drastycznego wzrostu kosztów wyjazdu.

Niekiedy również w sytuacji, gdy jest się osobą poszkodowaną na stoku trzeba ponieść część kosztów, które związane są z wypadkiem, w zależności od systemów ratownictwa obowiązujących w kraju w którym przebywamy. Mogą to być wysokie sumy. Wybierając ubezpieczenie warto zdecydować się na takie, które będzie w pełni nas chroniło. Zaleca się dokładnie przeanalizowanie zakresu ochrony, aby móc w pełni ocenić przydatność poszczególnych elementów składowych polisy

Ubezpieczenie na narty może zawierać:

  • Pokrycie kosztów leczenia- użyte limity powinny znajdować się na takim poziomie, aby umożliwić bezgotówkowe rozliczenie kosztów, które są związane z leczeniem lub hospitalizacją. Pod tą pozycją zawiera się także transport sanitarny do Polski. Miejmy na uwadze, że zdecydowanie mniejsze koszty transportu medycznego będą z kraju europejskiego niż z odległej Ameryki.

  • Pokrycie kosztów ratownictwa- czyli kosztów niezbędnych i udokumentowanych, które poniesiono na akcję ratowniczą bądź poszukiwawczą prowadzoną przez specjalne służby ratownicze w celu ratowania zdrowia lub życia osoby ubezpieczonej. Mogą to być na przykład koszty związane z poszukiwanie osób zaginionych w górach lub koszty wysłania helikoptera ratowniczego na stok.

  • Assistance – pomocne gdyż niekiedy trudne jest do skoordynowania działanie służb ratowniczych. Po wypadku, powinno się więc poinformować o zaistniałych wydarzeniach służby assistance a następnie postępować według ich instrukcji.

  • Odpowiedzialność cywilną w sporcie – przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby ubezpieczonej za szkody wyrządzone na innych ludziach bądź rzeczach, które zostały wyrządzone przez czyn niedozwolony w trakcie uprawiania sportów objętych ochroną w ramach wykupionej polisy. Coraz częstszą praktyką staje się wymuszanie na stokach zdarzeń, wyłącznie po to aby móc wszcząć roszczenia, które mogą być naprawdę wysokie. Istotną sprawą jest więc aby w pakiecie ubezpieczeniowym mieć odrębne limity OC sportowego za granicą.

  • Ubezpieczenie sprzętu sportowego- Ochrona obejmuje zniszczony bądź uszkodzony w wypadku sprzęt związany z dyscypliną sportu która objęta jest ochroną w ramach wybranej polisy. Za taki sprzęt sportowy zalicza się właśnie narty.

  • NNW- ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków- jest to świadczenie które jest wypłacane osobie ubezpieczonej w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W Polsce jest to istotny element ubezpieczeń turystycznych natomiast za granicą stanowi dodatek do polisy.

Gdy mamy odpowiednią ochronę to nie ważne jest dokąd się wybieramy. Świadomość, iż jest się ubezpieczonym pozwala na wypoczynek bez stresu. Można wykupić ubezpieczenie narciarskie online na stronie nrnf.pl. Jest to szybka i bezpieczna forma wykupienia polisy bez zbędnych komplikacji.