BARG Laboratorium

W jakim celu wykonuje się iniekcje ciśnieniowe

Iniekcja ciśnieniowa może się wydawać technologią bardzo prostą. Mówiąc obrazowo i bardzo ogólnie, to system naprawczy, dzięki któremu możemy wypełniać rysy, „wstrzykując” odpowiedni materiał. Nie ma jednak dwóch takich samych elementów do iniekcyjnej naprawy, dlatego każdy przypadek musi być rozpatrywany przez fachowców oddzielnie. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej technologii napraw konstrukcji przez iniekcję ciśnieniową.

Iniekcje ciśnieniowe dokładniej

We wstępie omówiliśmy ogólnie, na czym polega iniekcja ciśnieniowa. Przyjrzyjmy się najczęściej wykorzystywanym typom napraw uszkodzeń, które realizowane są w omawianym systemie:

  • uszczelniające rysy, pęknięcia, uszczelniające strukturę elementów konstrukcji,
  • sklejające konstrukcję,
  • kurtynowe (izolacja pionowa),
  • podcinające (izolacja pozioma),
  • wypełniające i strukturalne (wzmacniające konstrukcję).

Szczególnie w starszych obiektach budowlanych można zauważyć wiele uszkodzonych miejsc, których naprawa jest możliwa, a wręcz konieczna z zastosowaniem iniekcji ciśnieniowej. Dziś z niezwykłą precyzją dobieramy składniki mieszanek betonowych, znając bardzo szczegółowo właściwości każdego z nich. Dawniej nie było to możliwe. Oczywiście należy również wskazać, że także w nowych konstrukcjach zdarzają się defekty spowodowane błędami wykonawczymi, projektowymi czy nieprzewidzianymi czynnikami zewnętrznymi. Iniekcje ciśnieniowe mogą nam pomóc odratować uszkodzony element.

Złożony proces naprawczy

Iniekcja ciśnieniowa przeważnie wykonywana jest przez tzw. parkery pod ciśnieniem w taki sposób, by materiał iniekcyjny wzmocnił, naprawił, czy uszczelnił konstrukcję. Prace iniekcyjne muszą być koniecznie prowadzone przez właściwie wyspecjalizowane firmy jak BARG Laboratorium z główną siedzibą w Warszawie. Trzeba przy nich zachowywać szczególne środki ostrożności, ponieważ jeżeli zastosujemy niewłaściwą technikę iniekcji ciśnieniowej, ponowna naprawa może być naprawdę trudna. Pierwszy krok, zaraz po ocenie stanu konstrukcji, to właściwy dobór środka iniekcyjnego, zwracamy też uwagę na odpowiedni czas wiązania. Konieczne jest też dobór odpowiedniej techniki wiercenia otworów iniekcyjnych, przez które wprowadzany będzie środek. Bierzemy przy tym pod uwagę kąt przebiegu linii otworu do przebiegu rysy, a także minimalną odległość otworu od krawędzi. Prace powinny być przeprowadzane tak, by nie było konieczne wykonywania przerw podczas wypełniania całego ubytku, ciągłość pracy jest w tym przypadku bardzo ważna. Możliwe też jest wykonanie iniekcji z zastosowaniem systemu pakerów naklejanych. Iniekcje ciśnieniowe to naprawdę ciekawa technologia, która wzbudza zainteresowanie fachowców z branży budowlanej nie bez powodu.