Kontrakt CFD

Inwestycje przy pomocy kontraktów CFD

Rynek inwestycyjny wciąż budzi skrajne emocje. Jedni go ubóstwiają, drudzy nienawidzą. Jednak przemyślana strategia inwestycyjna może przynieść bardzo dużo korzyści. W takim razie jak zacząć poważnie zajmować się inwestycjami na rynku forex?

Kontrakt CFD – informacje dla niewtajemniczonych.

Kontrakt CFD (ang. Contract for Difference) stanowi pewną formę inwestycji, która opieraja się na różnicach kursów poszczególnych walut. Kontrakt dostępny jest w formie umowy zawieranej pomiędzy dwiema stronami, jednocześnie zobowiązując strony umowy do wymiany kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną w momencie otwarcia i zamknięcia pozycji. Warto zaznaczyć, że kontrakty nie stanowią rodzaju papierów wartościowych, dlatego też nie są notowane na giełdach. Można z nich swobodnie korzystać w ramach inwestycji na rynku forex.

Kontrakty CFD to pochodne instrumenty finansowe, co oznacza, że ich cena jest zależna od cen różnych aktywów bazowych, takich jak: akcje, indeksy, surowce, waluty czy też obligacje.

Czy warto handlować przy użyciu kontraktów CFD?

Inwestycja przy użyciu kontraktów CFD może przynieść zarówno zysk jak i stratę. Kontrakty CFD na różnice kursowe walut precyzyjnie odzwierciedlają kurs instrumentu bazowego, przez co niemożliwe jest śledzenie w czasie rzeczywistym, ile można zarobić lub stracić. Niewątpliwą zaletą CFD jest dostęp do tysięcy rynków finansowych a także umożliwiają korzystanie z dźwigni finansowej.

Kontrakty CFD to szereg zalet ale również podjęcie ryzyka, ponieważ oprócz dużego zysku można zanotować spory spadek. Cechy, które wyróżniają kontrakty CFD sprawiają, że stanowią one niezwykle atrakcyjne instrumenty finansowe:

  • instrumenty pochodne, zależne od instrumentu bazowego;
  • kontrakty są lewarowane – oznacza to, że istnieje szansa na większą ekspozycję na rynku w porównaniu do depozytu na rachunku inwestycyjnym;
  • CFD to szansa na osiągnięcie zysków zarówno przy wzrostach cen jak i przy ich spadkach;
  • szeroki wybór instrumentów z każdego zakątka świata w postaci: indeksów, akcji, kryptowalut i walut tradycyjnych, funduszy.

Warto również zaznaczyć, że tego rodzaju inwestycje nie są drogą do szybkich i łatwych pieniędzy, ponieważ ryzyko jest stosunkowo spore. Dlatego tak ważne jest opracowanie strategii, która odpowiednio dobrana może przynieść wiele korzyści.

Koszty transakcji kontraktów CFD (ang. spread, inaczej widełki cen Kup oraz Sprzedaj) to nic innego jak różnice pomiędzy aktualną ceną a ceną kupna lub sprzedaży. Zazwyczaj również wymagany jest depozyt, który warto sprawdzić przed przystąpieniem do inwestycji.