Doskonalenie firmy w zarządzaniu środowiskowym

ISO 14001 to norma obejmująca kwestie związane z zarządzaniem środowiskiem. Wedle organizacji ISO – „normy międzynarodowe dotyczące zarządzania środowiskowego mają na celu dostarczenie organizacjom elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który może być zintegrowany z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania, i może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych”. Kolejno sama organizacja twierdzi, iż ISO 14001 „przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości, oraz do stosowania w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych.”

Mamy więc do czynienia z normą, która pozwala zapoznać się z aspektami prawnymi odnośnie ochrony środowiska, co wpływa na szerzenie postawy proekologicznej, zwiększenie efektywności pracy, jak i wydajności, poprawę warunków, ograniczenie ryzyka biznesowego na tym polu i budowanie lepszego wizerunku pośród środowiska zewnętrznego.

Szkolenia ISO 14001 pozwalają zapoznać się z potrzebą wdrażania działań, które dają szansę na efektywniejsze wykorzystanie surowców naturalnych i ograniczenie odpadów. O wadze działalności proekologicznej przekonują się wszyscy pracownicy, nie musząc liczyć się jednocześnie z dodatkowym nawałem obowiązków.

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie normy, jej doskonalenie i nadzór nad poszczególnymi działaniami, zyskują wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. W jaki sposób monitorować wdrażane zmiany i wyłapywać ewentualne błędy, a następnie weryfikować działania naprawcze. To wiedza odnośnie sporządzania raportów, zestawień niezbędnych danych i tworzenia dokumentacji usprawniającej pracę wszystkich działów, które są zaangażowane w takowe przedsięwzięcie.

Szkolenie daje szansę na doskonalenie pracowników i całej organizacji. Lepszy wizerunek zewnętrzny, dla klientów oraz kontrahentów. Zapoznanie się z niezbędnymi przepisami, co pozwala redukować ryzyko biznesowe.