Telewizja CCTV

Czym jest telewizja cctv?

CCTV to skrót z języka angielskiego. Close-Circuit TeleVision to nic innego jak telewizja o obwodzie zamkniętym, a więc telewizja przemysłowa. Obecnie coraz częściej mówi się też o telewizyjnych systemach dozorowych. To system przesyłu obraz z kamer do zestawu monitorów bądź rejestratorów obrazu w danym obszarze. Celem jest zwiększenie jego bezpieczeństwa. W praktyce CCTV stosuje się w bankach, sklepach czy szkołach.

Korzyści z zastosowania CCTV

Pierwszym i głównym zastosowaniem telewizji CCTV jest podniesienie bezpieczeństwa. Systemy wizyjne montowane są więc w sklepach, bankach, szkołach, urzędach i innych budynkach o charakterze publicznym. Mają pomóc w rozpoznaniu twarzy, a więc i tożsamości osób, które daną instytucję chcą okraść lub oszukać inną osobę znajdującą się w tym samym miejscu. Ponadto nagrania z telewizji przemysłowej mogą być wykorzystane do odtworzenia przebiegu określonych zdarzeń. W przypadku większych obiektów, np. lotnisk czy stacji kolejowych telewizja CCTV służy też do analizy przebiegu ataków terrorystycznych i tym podobnych zdarzeń. Systemy telewizji CCTV mają w swojej ofercie specjalistyczne firmy, takie jak na przykład Electronics Box.

Monitoring publiczny

Instalacje CCTV przydają się do śledzenia drogi przebytej przez poszukiwane osoby i przewidywania ich dalszych kroków, co pozwala na ich szybkie zatrzymanie. Obecnie telewizja tego rodzaju coraz częściej stosowana jest w miastach do monitorowania parków, ulic czy osiedli. Celem jest wychwycenie wszelkiego rodzaju naruszeń prawa, wypadków czy zdarzeń o charakterze losowym. Wówczas odpowiednio szybko zareagować mogą właściwe służby. Okazuje się więc, że telewizja CCTV wykorzystywane jest w coraz większej liczbie miejsc, nawet takich, gdzie pierwotnie nie były planowane. Stawia się przy tym coraz częściej na systemy bezprzewodowe, które są o wiele wygodniejsze w montażu i późniejszej obsłudze.

Bezpieczeństwo własnego domu

Sporo osób, widząc zalety stosowania telewizyjnych systemów dozoru, decyduje się na montaż takich rozwiązań również we własnych domach i mieszkaniach. W ten sposób można uzyskać dozór nad pustym lokalem podczas pracy czy wakacyjnego wyjazdu. Telewizja CCTV przydaje się też w razie napadu czy próby rabunku. Kluczem do sukcesu jest jednak dobre ukrycie kamer lub zastosowanie odbiorników bezprzewodowych w miejscu oddalonym od mieszkania. Wówczas monitoring okazuje się być pomocny podczas szybkie powiadamiania odpowiednich służb o próbie dokonania przestępstwa.