studia licencjackie

Na czym polegają studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych?

Studia to etap w życiu młodego człowieka, który bardzo często ma wpływ na jego zawodową przyszłość. Wybór kierunku studiów to najczęściej wypadkowa zainteresowań, koniunktury gospodarczej, popularności pewnych kierunków, a niekiedy kwestia przypadku. Są jednak i takie kierunki, które wymagają od studentów konkretnych predyspozycji. Do takich z pewnością należy edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Co obejmują studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych?

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to studia licencjackie. Obejmują swoim zasięgiem wiele dziedzin z zakresu sztuk wizualnych. Studenci poznają między innymi: historię sztuki, przekaz audiowizualny, psychologię percepcji wizualnej, antropologię kulturową i sztukę współczesną. Poza tym mają możliwość wyboru jednego z wielu przedmiotów kierunkowych takich jak: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, projektowanie graficzne, multimedia czy fotografia. Ponieważ edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych kształci również nauczycieli program zajęć obejmuje przedmioty, które po skończeniu studiów będą przydatne w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dla kogo studia o kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych?

Osoby zamierzające studiować ten kierunek powinny wykazać się zdolnościami plastycznymi w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby oraz pokrewnych specjalizacji. Ponad to atutem kandydata będą pewne predyspozycje osobowościowe do których można zaliczyć zdolność przedstawiania krytycznej oceny dzieła, a także umiejętność promowania sztuki w społeczeństwie. Ważna jest również łatwość dzielenia się wiedzą. Dotyczy to zwłaszcza tych kandydatów, którzy zamierzają po studiach pracować jako nauczyciele w szkołach, przedszkolach czy innych placówkach oświatowych lub jako instruktorzy w instytucjach kultury.

Gdzie najlepiej studiować edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych?

Dla osób zdecydowanych na ten właśnie kierunek studiów kluczową kwestią jest wybór uczelni. To przecież od zatrudnionych wykładowców zależy poziom nauczania, a co za tym idzie odpowiednie przygotowanie studentów. Warto więc wybrać uczelnię o ugruntowanej pozycji. Nie bez znaczenia jest także lokalizacja szkoły. Duże aglomeracje, jak choćby Trójmiasto mają szerszy dostęp do kultury, a tym samym dają większe możliwości obcowania z wieloma obszarami sztuki.

Co może robić absolwent edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych?

Absolwenci edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych mogą z powodzeniem kontynuować naukę na studiach magisterskich o profilu artystycznym. Po ich ukończeniu mają do wyboru wiele możliwości. W zależności od wybranej specjalizacji mogą pracować jako nauczyciele przedmiotów artystycznych, animatorzy sztuki, graficy, itp.