kalenica

Czym jest kalenica?

Kalenica to najwyższy element pokrycia dachowego, który występuje na każdym dachu spadzistym. Od poprawnego wykonania kalenicy zależy możliwość prawidłowej eksploatacji dachu. Właściwie wykończona kalenica ma również duże znaczenie dla estetyki budynku, ponieważ znajduje się w dobrze widocznym miejscu. Wszelkie błędy popełnione przy jej wykonywaniu mogą zaważyć na trwałości pokrycia, a także warstwy termoizolacyjnej.

Dlaczego na dachu jest potrzebna kalenica?

Każdy dach stromy ma swoje charakterystyczne elementy, zarówno wśród części składających się na więźbę dachową, jak i ułożonego pokrycia dachowego. Jednym z najważniejszych punktów każdego dachu jest kalenica, czyli miejsce, w którym łączą się ze sobą połacie dachu. W przypadku dachu dwuspadowego mamy do czynienia z jedną kalenicą znajdującą się w jego najwyższym punkcie, jednak na dachach wielospadowych miejsc łączenia się połaci może być znacznie więcej. Na dachu kopertowym będzie zarówno kalenica główna, jak i cztery kalenice boczne – wyjaśnia ekspert z firmy Dachlux, która jest dostawcą pokryć dachowych.

Kalenica jest miejscem, które ma newralgiczne znaczenie, zwłaszcza na dachu z pokryciem wykonanym z dachówek ceramicznych, betonowych, a także z blachy trapezowej lub blachodachówki. Prawidłowe wykonanie tego elementu przesądza zarówno o szczelności dachu, jak i jego właściwej wentylacji. Kalenica musi umożliwiać powietrzu, które znajduje się pod pokryciem wydostawanie się na zewnątrz, a także gwarantować, że nie dostanie się tam woda z opadów atmosferycznych czy rozpuszczającego się śniegu i lodu. Prawidłowa cyrkulacja powietrza ma również znaczenie dla pozbywania się wilgoci gromadzącej się między elementami dachu.

Jak jest zbudowana kalenica i jak się ją zabezpiecza?

Kalenica to obszar, w którym zbiegają się ze sobą płaszczyzny pokrycia dachowego. W przypadku dachu krytego papą miejsce to jest przykrywane zaginanym kawałkiem materiału i starannie do niego mocowane. Na dachu z pokryciem z dachówek, blachy lub blachodachówek między dwoma połaciami pozostaje szczelina, którą od góry przykrywa tzw. gąsior. Jest on układany na specjalnej łacie kalenicowej, którą montuje się na spornikach wystających ponad elementy pokrycia. Środek gąsiora musi spoczywać na łacie, a on sam zakrywa od góry szczelinę między połaciami.

Pod gąsiorem a nad szczeliną między połaciami dachu jest montowane specjalna taśma, której rolą jest zarazem uszczelnienie kalenicy tak, by do przerwy między połaciami pokrycia nie dostawała się woda ani zanieczyszczenia, a także tak, by możliwe było przepuszczanie powietrza wędrującego wzdłuż kontrłat ku górze. Taśma uszczelniająco-wentylująca jest układana na łacie kalenicowej, a jej boki są mocowane do dachówek lub blachy po obu stronach kalenicy.