Corporate Identity, czyli identyfikacja wizualna marki

Trudno jednoznacznie zdefiniować CI, czyli Corporate Identity, będącej identyfikacją wizualną marki, ze szczególnym wskazaniem na zbudowanie silnej tożsamości firmy i komunikacyjnej świadomości wśród klientów. Jak powstaje marka i jakie elementy determinują jej sukces na rynku?

Krótki rys historyczny

Pojęcie Corporate Identity ukształtowano w latach 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych na potrzeby planowania i stworzenia wizerunku danej organizacji. Design i nietypowy image to kluczowe aspekty budowania nieszablonowej identyfikacji wizualnej marki, która dzięki zdecydowanym działaniom sztabu specjalistów miała okazję zdeklasować konkurencję w branży. Ponadto kreacja zorientowana była na zastosowanie nowoczesnych technologii oraz styl międzynarodowy, z uwzględnieniem aktualnych trendów. Minęło niemal 70 lat i wciąż w CI chodzi o to samo – świeżość, oryginalność, kreatywność.

Tożsamość marki a komunikacja

Tożsamość marki to wynikowa 3 najważniejszych elementów: corporate design, czyli kompleksowego wizerunku marki z całą jej ofertą, corporate communication, czyli specyficznej strategii komunikacji marki z odbiorcami oraz corporate behaviour, czyli zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych zachowań marki. W wyniku całego procesu brandingu lub rebrandingu, powstaje CI, na które składają się nazwa, logotyp, odpowiednie kolory, slogan, ilustracje, fotografie, a nawet motyw muzyczny. To całość atrybutów, z którymi marka jest kojarzona i za pomocą których komunikuje się z odbiorcami.

Kultura marki a CI

Wszystkie cele zewnętrzne i wewnętrzne konkretnej firmy określone są w jej kulturze, która z kolei jest fundamentem do osiągnięcia satysfakcjonującej identyfikacji wizualnej marki. Zależność tę doskonale prezentuje poniższy schemat:

kultura organizacji – tożsamość – obraz wiodący (idea/motto) – design+komunikacja+zachowanie – corporate image

Wyłącznie jasny, prawdziwy i konsensualny koncept jest w stanie przekonać odbiorców do marki i sprawić, że klienci będą się z nią identyfikować. Nadrzędność prostych i jednocześnie wyjątkowych wartości bezsprzecznie stanowi o sukcesie konkretnej marki. Więcej informacji odnośnie tego, jak istotne są poszczególne elementy CI można znaleźć pod adresem: http://hands.pl/nowe-zycie-strony/.