elektroniczne księgi wieczyste

Chcesz kupić nieruchomość? Sprawdź, jej księgę wieczystą!

Księga wieczysta nie bez powodu nazywana jest „dokumentem tożsamości” nieruchomości. Zawiera ona bowiem najważniejsze informacje dotyczące mieszkania, domu, czy działki – jak dane jej właściciela (zarówno osoby fizycznej, jak i  osoby prawnej oraz jednostki niebędącej osobą prawną). To z księgi wieczystej można dowiedzieć się, czy nieruchomość jest obciążona służebnością przesyłu, służebnością drogi koniecznej lub prawem dożywocia. To wreszcie z księgi wieczystej dowiemy się, czy na nieruchomości nie ciąży hipoteka.

Sprawdzenie tego dokumentu, jeszcze przed rozpoczęciem rozmów ze sprzedającym, może mieć istotny wpływ na cenę nieruchomości , pozwoli także na odpowiednie przygotowanie się do negocjacji.

Jak sprawdzić treść księgi wieczystej?

Zapewne każdy wie, że treść księgi wieczystej można sprawdzić online na stronie ekw.ms.gov.pl.  Aby jednak mieć do niej wgląd na tym portalu, konieczne jest posiadanie numeru księgi wieczystej. W teorii taki numer kw powinien udostępnić nam właściciel sprzedający nieruchomość. W praktyce nie zawsze tak bywa. Zdarzają się również sytuacje, że jeszcze nie mieliśmy kontaktu ze sprzedającym, lub nie wiemy kto nim jest. Jak więc postąpić w takiej sytuacji?  Rozwiązania mogą być dwa.

Pierwszy ze sposobów to udanie się do wydziału wieczystoksięgowego sądu rejonowego, właściwego dla położenia nieruchomości. Tam należy wystąpić z wnioskiem o udostępnienie kw, jednocześnie wykazując interes prawny w uzyskaniu tych informacji. Jest to rozwiązanie darmowe, może jednak okazać się nieskuteczne, gdyż źle uzasadniony wniosek zostanie odrzucony.

Drugi sposób, to rozwiązanie dostępne dla każdego. Warto jednak zwrócić uwagę, iż jest ono płatne. Wystarczy skorzystać z jednego z portali komercyjnych oferujących elektroniczne księgi wieczyste i za jego pośrednictwem, przez internet, wyszukać numer interesującej nas nieruchomości.

Takim portalem może być chociażby hipoteki.pl, który umożliwia wyszukanie numeru kw po adresie, numerze działki oraz numerze nieruchomości.  Koszt usługi to 19 zł przy płatności elektronicznej, przy czym płaci się dopiero po ustaleniu numeru kw. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, jeśli nie mamy w jaki sposób uzasadnić chęci pozyskania numeru kw lub sąd rejonowy, do którego musielibyśmy się udać jest położony bardzo daleko. Wtedy zdecydowanie wygodniej jest po prostu sprawdzić nieruchomość przez internet.

Sprawdzanie księgi wieczystej – o czym warto pamiętać?

Zgodnie z art. 2 Ustawy z 6 lipca 1982 r., o księgach wieczystych i hipotece: „ Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę”. Cóż to oznacza w praktyce? Jeśli kupimy nieruchomość, np. z dożywociem lub nie od prawowitego właściciela, nie będziemy mogli tłumaczyć się tym, że nie zajrzeliśmy do księgi wieczystej. Dlatego za każdym razem warto sprawdzać kw, nawet na początkowym etapie, kiedy dopiero rozglądamy się za wymarzonym domem, mieszkaniem lub  działką.

Aby mieć pewność, co do aktualności kw, sprawdzajmy także wszelkie wpisy, które się w niej pojawiają. Sam wpis do księgi wieczystej, czy wykreślenie informacji z kw jest rozpatrywane przez sądy nawet kilka miesięcy, dlatego tak ważne jest by monitorować stan księgi i nowe oraz wykreślone wzmianki, które się w niej pojawiają.