opon przemysłowych

Charakterystyka opon przemysłowych

Opony to niezwykle istotny element każdego pojazdu samochodowego – nie tylko aut osobowych, ale również szeregu maszyn wykorzystywanych w rolnictwie oraz ogólnie pojętym przemyśle. Od opony w dużej mierze zależy wydajność pojazdu oraz komfort i bezpieczeństwo pracy w trudnych warunkach terenowych. Opony przemysłowe powinny spełniać szereg wymogów technicznych, by mogły zostać zamontowane w pojeździe.

Rodzaje opon przemysłowych

Istnieje kilka różnych sposobów podziału opon przemysłowych. Wiele przedsiębiorstw dokonuje go na podstawie ich zastosowania – w ten sposób wyróżniane są opony do maszyn rolniczych, ładowarek, wozideł etc. Inną metodą podziału jest uwzględnienie konstrukcji opony, przede wszystkim rozkładu nici osnowy.

„Przyjmując taką metodą opony dostępne na rynku możemy podzielić na diagonalne i radialne – mówi przedstawiciel firmy ZizakoW oponach radialnych nici umieszczone są względem siebie równolegle, z kolei w diagonalnych krzyżują się pod kątem od 20 do 40 stopni od płaszczyzny symetrii. Te różnice w dużym stopniu wpływają na właściwości opony. Ogumienie radialne jest mniej odporne na uszkodzenia, co jest rekompensowane dłuższym okresem zużycia oraz lepszymi parametrami jezdnymi. Opony diagonalne nie nadają się do bardzo szybkiej jazdy, jednak nadrabiają znacznie większą odpornością na uszkodzenia powstające np. w kontakcie z ostrymi krawędziami kamieni, czy różnego rodzaju odpadami ukrytymi pod wierzchnią warstwą gleby. Dlatego znajdują zastosowanie w trudnych warunkach terenowych, np. w kopalniach odkrywkowych czy na placach budowy.”

Indeks nośności

Zarówno podczas pracy pojazdy, jak i na pojazdy, opony są narażone na obciążenia wynikające z masy własnej pojazdu oraz jego ładunku. Parametrem, który wyróżnia opony przemysłowe jest dużo większy indeks nośności, czyli dopuszczalna masa, jaką można obciążyć ogumienie. Należy bardzo dokładnie dopasować indeks nośności opony do faktycznego obciążenia. Jeśli ogumienie będzie musiało dźwigać zbyt dużą masę, zacznie się odkształcać pod jego wpływem, co odbije się z kolei na jego pozostałych parametrach i zwiększy szansę uszkodzenia.

Ukształtowanie bieżnika

O zastosowaniu opony w dużej mierze decyduje ukształtowanie i głębokości jej bieżnika. Jego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej trakcji opony. Wynika to z faktu, że zarówno opony radialne, jak i diagonalne wykorzystywane są powszechnie w trudniejszych warunkach terenowych, niż zwykłe opony do samochodów osobowych. W związku z tym muszą zapewniać lepszą manewrowość pojazdu.