Termin płatności

Termin płatności faktury – jak prawidłowo go wskazać?

Wyznaczenie terminu płatności za fakturę i uregulowanie jej na czas to tematy, które bardzo często poruszane są przez początkujących przedsiębiorców. Jaki jest termin płatności faktury, także wtedy, gdy nie umieszczono go na dokumencie? Artykuł został napisany przy współpracy z pkb24.pl – portal poświęcony tematyce biznesowej, zmiany podatkowe w polskim systemie podatkowym. Oferujemy przydatne informacje oraz linki do najnowszych przepisów podatkowych.

Jaki może być maksymalny termin zapłaty faktury?

Termin płatności za fakturę najczęściej jest na niej wyznaczony. Dzięki temu odbiorca dokumentu może łatwo sprawdzić, w jakim czasie powinien on uregulować należność.

Najczęściej stosuje się terminy płatności w przedziale od 7 do 60 dni, co reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Obowiązują również określone warunki, na przykład wtedy, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny, termin zapłaty nie powinien być dłuższy od 30 dni od jej doręczenia.

Jak liczyć termin płatności faktury?

Przedsiębiorca wystawiający fakturę musi wyznaczyć termin jej płatności. Jak należy go prawidłowo ustalić?

Przede wszystkim termin zapłaty powinien mieścić się w przedziale wyznaczonym przez przepisy prawa i nie powinien go przekraczać.

Bardzo często pojawia się też pytanie – jak liczyć termin płatności faktury od daty otrzymania czy wystawienia? Zastosowanie ma w tym przypadku termin dostarczenia dokumentu.

Przykładowo, gdy faktura ma mieć 14-dniowy termin płatności, a sprzedaż nastąpiła 10 dnia miesiąca, wtedy terminem zapłaty będzie 24 dzień miesiąca.

Zdarza się jednak, że na fakturze nie można znaleźć terminu płatności. W takim przypadku płatność powinna nastąpić po wezwaniu do uregulowania zadłużenia przez wystawcę faktury. Wystawca faktury bez terminu płatności powinien zatem przygotować jeszcze jeden dokument z informacją o terminie i formie zapłaty.

Jak zapłacić fakturę w terminie?

Najlepiej faktury płacić od razu po ich otrzymaniu. Nie zawsze jednak jest to możliwe, ponieważ krótki termin płatności może spowodować zaburzenie płynności finansowej.

Wsparciem w wydłużeniu terminu płatności mogą być też usługi faktoringu (finansowanie), które polega na spłaceniu zobowiązania wobec wystawcy faktury przez firmę faktoringową, a dopiero potem, w wydłużonym terminie, może uregulować je odbiorca faktury.

Kupujący mogą skorzystać z kolei z faktoringu odwrotnego, czyli zakupowego, który pozwala na łatwiejsze pokrycie kosztów zakupów towarów i usług z krótkim terminem płatności.

Warto też pamiętać, że ostateczny termin regulowania rachunków czy faktur wskazuje na termin, w którym konkretna płatność powinna znaleźć się u jej odbiorcy. Gdy zatem zapłata ma być wykonana przelewem, wtedy trzeba uwzględnić czas jego księgowania. Spłacenie faktury w dniu, który jest ostatnim dniem płatności, może zatem spowodować powstanie opóźnienia. Księgowanie zwykłych przelewów bankowych nie jest też prowadzone w weekendy.