Terapia lęku

Techniki leczenia fobii prostych metodą behawioralną

Desentyzacja tzw. stopniowe odwrażliwianie jest to jedna z głównych technik leczenia lęku fobii specyficznych. Leczenie lęku polega na stopniowym redukowaniu intensywności reakcji lękowych.

Sesje z psychoterapeutą

Pacjent podczas sesji z psychoterapeutą ma możliwość konfrontacji z łagodniejszą wersją czynnika lękotwórczego. I tak np. jeśli pacjent cierpi na arachnofobię, czyli lęk przed pająkami, psychoterapia polega na przyzwyczajaniu jego do widoku owada. Leczenie lęku w początkowej fazie rozpoczyna się od pokazywania choremu obrazków. Następnie chory przyzwyczaja się do widoku maskotki pająka, w ostatniej fazie leczenia ma już do czynienia z żywym owadem. Podczas odbywających się sesji psychoterapeuta zmniejsza stopniowo odległość między pająkiem a osobą chorą. Cała terapia może, mieć charakter wizualny tzn. .może być wykonana w wyobraźni chorego pod warunkiem, jeśli pacjent potrafi tworzyć plastyczne wyobrażenia bądź nauczy się tego w trakcie trwającej psychoterapii.

Zanurzenie i ekspozycja

Kolejnym rodzajem techniki stosowanej w psychoterapii behawioralnej jest tzw. Flooding (zanurzenie). Flooding polega na bezpośredniej konfrontacji chorego z przyczyną lęku. Bezpośrednia konfrontacja wywołuje u chorego silne objawy lękowe. Objawy te, po odpowiedniej liczbie przebytych spotkań ustępują samoistnie. Świadomość stawienia im czoła daje choremu poczucie siły i wiary w siebie. Stopniowa ekspozycja to kolejna technika psychoterapii behawioralnej wykorzystywana w leczeniu fobicznego lęku specyficznego. Polega ona na wielokrotnej i powtarzanej ekspozycji na dany czynnik lękowy. Stosowana jest do momentu wygaśnięcia reakcji lękowej na dany element.

Technika modelowania i technika poznawcza

Kolejną techniką leczenia lęku specyficznego wykorzystywaną przez psychoterapeutów jest technika modelowania. Polega ona na uczeniu chorego pożądanych zachowań za pomocą obserwacji i naśladownictwa. Osoba chora podczas sesji obserwuje zachowanie osoby zdrowej w stosunku do czynnika lekotwórczego. W tej technice ważne jest, aby osoba zdrowa była podobnego wieku, tej samej płci. Terapia lęku wrocław ma na celu minimalizację uczucia strachu, a także zmianę myślenia osoby chorej na temat przyczyny zdiagnozowanego lęku. Technika poznawcza leczenia fobii specyficznych to nic innego jak psychoedukacja pacjenta dotycząca wyjaśnienia przebiegu ataku lęku i przygotowanie odpowiedniej strategii myślenia i postępowania w sytuacjach lękowych.