pomoc do prawnika

Jakie są najważniejsze aspekty prawa gospodarczego związane z handlem międzynarodowym i regulacjami międzynarodowymi?

Prawo gospodarcze to złożony zestaw przepisów i zasad obowiązujących przedsiębiorców. Zakres zagadnień jest bardzo szeroki. Regulują zarówno stosunki między podmiotami prowadzącymi działalność, jak i pomiędzy firmami i kontrahentami. Decydując się na wymianę towarów z innymi państwami, warto wiedzieć, o jakie kwestie należy zadbać.

Prawo gospodarcze a handel międzynarodowy – co musisz wiedzieć?

Prowadzenie działalności międzynarodowej znacząco podnosi szanse rozwoju firmy i możliwości finansowe. Jednak aby cały proces był legalny, należy przestrzegać przepisów prawa związanych z handlem międzynarodowym. Najważniejsze aspekty, na jakie należy zwrócić uwagę to:

  • Umowy handlowe – to podstawa w handlu międzynarodowym. Jasno i konkretnie ustalone zasady zapewnią prawidłowy obieg towarów. Umowa powinna być skonstruowana zgodnie z obowiązującymi zasadami europejskiego prawa umów (PECL) lub zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT), tak, żeby nie szkodziła żadnej ze stron i zabezpieczała wspólne interesy. 
  • Transport – zazwyczaj jest określony na podstawie międzynarodowych warunków sprzedaży INTERCOMS. Regulują one przede wszystkim zasady prawidłowego transportu towarów. Określają podstawowe kryteria między stronami umowy, takie jak pokrycie kosztów, odpowiedzialność czy ubezpieczenie. Ustalonych jest 11 reguł, każda z nich jest opisana za pomocą kodu literowego.
  • Podatki – handel międzynarodowy wymaga odpowiedniego opodatkowania. Głównym zagadnieniem jest kwestia rozliczenia podatku VAT importowanych towarów. Inne zasady obowiązują w handlu z krajami Unii Europejskiej, a inne w pozostałych państwach. Należy także znać zasady rozliczania dodatkowych kosztów celnych.

Czy warto zwrócić się o pomoc do prawnika?

Poznanie wszystkich zagadnień prawa, których należy przestrzegać, będzie bardzo czasochłonne i przede wszystkim skomplikowane. Język prawniczy nie jest łatwy, a teksty ustaw często mogą być interpretowane w odmienny sposób. Brak dostatecznej wiedzy o tym, jakie przepisy wdrożyć w życie spółki może spowodować poważne problemy, również finansowe. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług specjalistów od międzynarodowego prawa gospodarczego. Prawnik biegły w danej dziedzinie prawa, będzie reprezentował spółkę na ważnych spotkań i czuwał nad tym, żeby przestrzegane były wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje.

 

Po usługi prawnicze zapraszamy do Kabaczyńska-Dula.