Promocja i Reklama jako nieodłączne części biznesu elektronicznego

Wg niektórych definicji marketing jest to działalność mająca na celu wynajdowanie, pobudzanie oraz zaspokajanie potrzeb podmiotów gospodarczych. Marketing w sieci telekomunikacyjnej obejmuje wszelkie działania związane z wykorzystaniem ogólnodostępnych usług internetowych jak SEO lub kampanie Google Ads, aby wspomagać działalność biznesu elektronicznego, a w szczególności zwiększyć sprzedaż towarów i usług. Obok tradycyjnego pojęcia 4P (produkt, cena, promocja, dystrybucja) w Internecie na znaczeniu zyskuje również podejście 4C czyli klient, koszt, wygoda, komunikacja. Przy projektowaniu strategi i funkcjonowania w Internecie, te pojęcia powinny być brane pod uwagę. Wyznacznikiem wszystkich działań marketingowych jest realizacja jednego z trzech celów:

  1. Pozyskania nowych klientów
  2. Utrzymania dotychczasowych klientów
  3. Wykreowania bądź zmiany wizerunku firmy

Promocja obok produktu, ceny oraz dystrybucji jest jedną z czterech elementów marketingu.

Promocja to komunikowanie marketingowe mające na celu nakłanianie obecnych i przyszłych konsumentów do kupowania produktów firmy. Jest jednym z elementów marketing-mixu. Pomaga przedsiębiorstwu w osiągnięciu celów marketingowych. Ostatecznym celem działań promocyjnych jest zwiększenie zysku przedsiębiorstwa. Promocja ma za zadanie zwiększyć popyt na produkty sprzedawane przez firmę. Przy odpowiednim produkcie, cenie oraz dystrybucji powinno to doprowadzić do wzrostu sprzedaży a tym samym do podniesienia zysku. Promocja w sieci wg modelu Smart (od pierwszych liter wyrazów angielskich) powinna być: oryginalną, mierzalną, osiągalną, adekwatną, oraz na czasie. Działania promocyjne w Internecie można podzielić na pasywne oraz aktywne. Pasywne to te w których czeka się na to aż przekaz dotrze do internauty. Przykładami tego typu działań mogą być: reklamy na stronach (np. bannery), sponsoring, pozycjonowanie witryn w wyszukiwarkach internetowych bądź rejestracja w katalogach tematycznych. Aktywne formy, jak sama nazwa wskazuje mają dotrzeć do internautów o określonych profilach. Może to być mailing, do określonej grupy docelowej, marketing wirusowy lub działania w miejscach aktywności internautów(fora dyskusyjne, komunikatory, etc). Detaliści internetowi mogą komunikować się ze swoimi klientami na rynku( promocja rynkowa) oraz w sklepie(promocja sklepowa), podobnie jak ich tradycyjni odpowiednicy. Jednym z głównych działań promocyjnych w sieci jest webpositioning, czyli pozycjonowanie stron internetowych. Polega on na ustawianiu witryny na wysokich pozycjach w listach odpowiedzi generowanych przez serwisy wyszukiwawcze. Można je przeprowadzić w dwójnasób, wykupując tzw. linki sponsorowane Google Ads w wyszukiwarce internetowej, bądź podejmując działania, które podwyższą ranking witryny w wyszukiwarkach. Dzięki temu ludzie zainteresowani firmą korzystając z popularnych wyszukiwarek w pierwszej kolejności natrafią na firmową witrynę.