Prawo – rozwód, alimenty, darowizna

W dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej mają problemy z prawem. Rozwody, alimenty, podział majątku to sprawy, które są najczęściej rozpatrywane na co dzień przez sądy.

Każdy w procesie rozwodowym pragnie zgarnąć większą część majątku lub w przypadku kobiet wypłacić alimenty od ojca swoich dzieci. Adwokaci mają pełne ręce roboty każdego dnia.

Adwokat – opis zawodu

Jest to prawnik, który świadczy usługi polegające przede wszystkim na poradach prawnych, czy na reprezentowaniu swojego klienta na sali sądowej. Sporządza on również opinie prawne i opracowuje projekty akt prawnych. Jest to zawód zaufania publicznego. Niejednokrotnie klienci zwierzają się z najbardziej intymnych sfer swojego życia dla dobra i powodzenia sprawy. Kancelaria adwokacka to miejsce, w którym pracuje i świadczy swoje usługi adwokat. Porady prawne to usługi, z których najczęściej korzystają ludzie, aby uchronić się przed sankcjami prawnymi.

Prawo rodzinne

To dział prawa cywilnego, który reguluje stosunki rodzinne. W Polsce wszelkie zasady na temat funkcjonowania rodziny określone są w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Sąd rodzinny zajmuje się rozwodami, alimentami oraz darowiznami. To jeden z najprężniej działających sektorów polskiego prawa.

Rozwód- to inaczej trwały ustanie małżeństwa. Rozpad całkowity jest wówczas, gdy ustaną wszelkie więzy łączące małżonków. Chodzi tutaj nie tylko o współżycie małżeńskie, ale również duchowe i gospodarcze. Kiedy obie strony decydują się za rozwód za porozumieniem stron, rozwód może zostać uznany już na drugiej rozprawie. Sąd bierze pod uwagę wszystkie czynniki i opinie obu stron na temat wzajemnej relacji.

Alimenty- regularne, sądownie ustalone świadczenia na rzecz określonych osób fizycznych. Zazwyczaj wynikają one z bliskiego pokrewieństwa. Bardzo często kobiety walczą o przyznanie alimentów dla swoich dzieci po rozwodzie z mężem.

Darowizna- Jest to podarowanie dowolnej osobie swojego majątku lub poszczególnych rzeczy. Bardzo często przyznawane są one na podstawie testamentu sporządzonego przez zmarłego. Darowiznę może przekazać również osoba żyjąca. Mogą być to na przykład książki.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *