Podyplomowe studia Europejskie – Co wybrać?

Edukacja pełni ogromne znaczenie i często otwiera przed nami wiele możliwości. Część osób uważa, że wyższe wykształcenie straciło swój prestiż i obecnie nic nie znaczy. Jednak nie jest do końca prawda. Jeśli idziemy na prosty kierunek, który nawet nas nie interesuje, tylko po to, aby mieć papierek – to faktycznie po ukończeniu studiów możemy się rozczarować. Dlatego studia trzeba wybierać mądrze – doskonałą opcją będą podyplomowe studia europejskie. Absolwenci tego kierunku mają przed sobą wiele możliwości.

Edukacja pełni ogromne znaczenie i często otwiera przed nami wiele możliwości. Część osób uważa, że wyższe wykształcenie straciło swój prestiż i obecnie nic nie znaczy. Jednak nie jest do końca prawda. Jeśli idziemy na prosty kierunek, który nawet nas nie interesuje, tylko po to, aby mieć papierek – to faktycznie po ukończeniu studiów możemy się rozczarować. Dlatego studia trzeba wybierać mądrze – doskonałą opcją będą podyplomowe studia europejskie. Absolwenci tego kierunku mają przed sobą wiele możliwości.

Utworzenie studiów europejskich ściśle wiążę się z historią Unii Europejskiej. Konieczność ich uruchomienia pojawiła się, gdy zaczęły się tworzyć pierwsze instytucje i organy wspólnotowe. Wówczas pojawiło się zapotrzebowanie na pracowników, którzy będą doskonale orientować w realiach wspólnotowych, które sprostają wyzwaniom czekających na nich w pracy. W Polsce problematyka europejska stała się ważna w 1989 roku.

Podyplomowe studia europejskie przygotowują do pracy w placówkach, instytucjach, organizacjach, a także przedsiębiorstwach realizujących współpracę ze strukturami Unii Europejskiej w różnym zakresie, w tym również zajmującymi się pozyskiwaniem funduszy UE. Absolwenci będą świetnie zorientowani w przepisach europejskich oraz ich praktycznym zastosowaniu, co stanowi niezwykłą zaletę dla potencjalnych pracodawców. Studia europejskie pozwalają także spojrzeć z szersze na procesy integracyjne wspólnoty i pomagają ocenić relacje Polski z Unią Europejską jako całością oraz z jej poszczególnymi państwami członkowskimi zarówno z perspektywy polskiej, jak i europejskiej.

Z racji tego, że integracja europejska jest procesem złożonym. Przedmioty na kierunku muszą być wszechstronne i dotyczyć zagadnień politycznych, społecznych, gospodarczych, prawnych i kulturowych. Studia podyplomowe skierowane są szczególnie do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych problematyką europejską, w szczególności do pracowników administracji państwowej, władz lokalnych i działaczy samorządowych oraz osób z wykształceniem lingwistycznym, którym wiedza zdobyta na zajęciach pomoże lepiej wykonywać obowiązki zawodowe.

Podyplomowe studia są dobrym pomysłem zarówno dla tych, którzy zdobyli świetne wykształcenie, jak i dla tych, którzy nie przemyśleli swojego wyboru i kiepsko trafili. Ci pierwsi będą mieli okazję rozwinąć swoje kompetencje oraz ugruntować wiedzę. Natomiast osoby, które źle trafiły z wyborem kierunku mają szansę to naprawić i na studiach podyplomowych zdobyć nowe kompetencje, które poprawią ich sytuację na rynku pracy.