Jak opracować i wdrożyć system HACCP w gastronomii?

System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) to system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. System ten jest obowiązkowy w Polsce i w całej Unii Europejskiej dla wszystkich zakładów produkujących, przechowujących i sprzedających żywność, w tym dla gastronomii.

Dlaczego warto stosować system HACCP?

Stosowanie systemu HACCP dla gastronomii przynosi wiele korzyści zarówno dla właścicieli lokali, jak i dla klientów. System ten pozwala na:

 • zapobieganie zatruciom pokarmowym i chorobom przenoszonym przez żywność,
 • poprawę jakości i świeżości produktów spożywczych,
 • optymalizację gospodarki surowcowej i ograniczenie marnotrawstwa,
 • zwiększenie zaufania klientów i lojalności,
 • uniknięcie kar i sankcji ze strony organów kontrolnych.

Jak opracować system HACCP?

Opracowanie systemu HACCP wymaga przeprowadzenia następujących kroków:

 1. Utworzenie zespołu ds. HACCP składającego się z osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy produkcji żywności.
 2. Opis produktu lub usługi gastronomicznej oraz określenie warunków jego przechowywania i dystrybucji.
 3. Opracowanie schematu technologicznego procesu produkcji żywności oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń biologicznych, chemicznych lub fizycznych na każdym etapie.
 4. Wyznaczenie krytycznych punktów kontroli (CCP), czyli takich etapów procesu, na których można skutecznie eliminować lub ograniczać zagrożenia.
 5. Ustalenie granic krytycznych dla każdego CCP, czyli takich wartości parametrów (np. temperatura, czas, pH), które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu.
 6. Opracowanie procedur monitorowania CCP oraz sposobu rejestrowania wyników pomiarów.
 7. Opracowanie procedur korygujących w przypadku odchyleń od granic krytycznych oraz sposobu ich dokumentowania.
 8. Opracowanie procedur weryfikacji skuteczności systemu HACCP oraz częstotliwości ich przeprowadzania.
 9. Opracowanie dokumentacji systemu HACCP oraz sposobu jej aktualizacji.

Jak wdrożyć system HACCP?

Wdrożenie systemu HACCP wymaga przede wszystkim szkolenia personelu gastronomicznego z zakresu zasad higieny żywności oraz funkcjonowania systemu HACCP. Ponadto należy zapewnić odpowiednie warunki techniczne i sanitarne lokalu gastronomicznego oraz dostosować wyposażenie do wymogów systemu.

Ważnym elementem jest także regularna kontrola działania systemu HACCP przez zespół ds. HACCP lub przez niezależną jednostkę certyfyfikującą. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub zagrożeń należy niezwłocznie wdrażać procedury korygujące i informować o nich organy nadzoru.

Jak uzyskać księgę HACCP?

Księga HACCP to dokument zawierający opis systemu HACCP oraz wszystkie niezbędne procedury i zapisy dotyczące jego funkcjonowania. Księga HACCP jest obowiązkowa dla każdego zakładu gastronomicznego i musi być dostępna dla organów kontrolnych.

Księgę HACCP można opracować samodzielnie lub zlecić jej przygotowanie profesjonalnej firmie. W obu przypadkach należy pamiętać, że księga HACCP musi być dostosowana do indywidualnych warunków i specyfiki danego lokalu gastronomicznego.

Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i pieniądze oraz mieć pewność, że Twoja księga HACCP spełnia wszystkie wymagania prawne i sanitarne, skorzystaj z oferty profesjonalnego serwisu, który przygotuje dla Ciebie gotową księgę HACCP w ciągu 24 godzin. Wystarczy, że wypełnisz prosty formularz online i otrzymasz na swój adres e-mail plik PDF z kompletną księgą HACCP.

Nie czekaj i zamów już dziś swoją księgę HACCP! To proste, szybkie i bezpieczne rozwiązanie dla Twojej gastronomii. Zadbaj o jakość i bezpieczeństwo swoich produktów oraz o zadowolenie swoich klientów!