zatrzymanie nieletniego

Jak odbywa się zatrzymanie nieletniego?

Zatrzymanie osoby nieletniej, czyli mającej według prawa karnego od 13 do 17 lat, może odbywać się w różnych sytuacjach i może również mieć różne konsekwencje. Co warto wiedzieć o procedurze zatrzymania nieletniego?

Kiedy policja może zatrzymać nieletniego?

W Polsce policja może zatrzymać nieletniego, jeśli podejrzewa go o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. Nieletni może zostać wówczas zatrzymany na czas niezbędny do ustalenia jego tożsamości oraz okoliczności zdarzenia.

Przykładowo zatrzymanie nieletniego może być zastosowane wtedy, gdy uczestniczył on w kradzieży, rozboju, bójce, aktach wandalizmu, spożywał alkohol lub stosował narkotyki, przebywał poza domem w nocy bez opieki rodziców albo przejawia inne objawy demoralizacji.

Warto wskazać, że poza policją podobne prawa do zatrzymania nieletniego przysługują również Straży Granicznej.

Jak przebiega zatrzymanie nieletniego?

Nieletni zatrzymany jest przez policję i doprowadzany na posterunek. Gdy miało miejsce zatrzymanie nieletniego, w takiej sytuacji ma on takie same prawa jak osoba dorosła.

W takiej sytuacji prawo nieletnich zobowiązuje do wyjaśnienia przyczyn zatrzymania, odmowy składania wyjaśnień, odmowy odpowiedzi na różne zapytania, a także przekazuje mu się informacje o posiadanych prawach. Policja musi zatem zawsze zastosować pouczenie zatrzymanego nieletniego o przysługujących mu prawach.

Na skutek zatrzymania nieletniego policja powinna również powiadomić sąd rodzinny w terminie do 24 godzin.

Kiedy nieletni umieszczany jest w policyjnej izbie dziecka?

Nieletni po zatrzymaniu powinien być natychmiast przekazany swoim rodzicom albo innym opiekunom prawnym lub właściwemu organowi opieki społecznej.

W określonych przypadkach nieletni umieszczani są także w placówkach jak policyjne izby dziecka, aż do momentu przekazania ich do innej placówki, na przykład zakładu leczniczego, schroniska albo ośrodka lub do rodziny zastępczej zawodowej.

Umieszczenie w policyjnej izbie dziecka stosowane jest w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że nieletni popełnił czyn karalny, może się ukrywać albo zacierać ślady. Także ma ono zastosowanie wtedy, gdy nie można ustalić tożsamości nieletniego.