Konserwacja instalacji elektrycznej

Konserwacja – jak często ją wykonać, by zapewnić bezpieczeństwo?

O konserwacji myśli się rzadko. Wiele osób kieruje się przekonaniem, że dopóki wszystko działa, oznacza to, że nie trzeba nic robić, a wszelkie działania podejmowane są dopiero po wykryciu usterki.

W niektórych przypadkach podobne przekonanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia, dlatego warto wiedzieć, jak często decydować się na konserwację.

Konserwacja klimatyzacji i konserwacja wentylacji rządzą się niemal tymi samymi zasadami. Źle lub za rzadko przeprowadzane mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, bowiem w obu osadzają się grzyby i pleśnie, które rozpylane mogą powodować liczne choroby. Częstotliwość konserwacji klimatyzacji i wentylacji jest różna w zależności od miejsca, w którym się znajdują, a tym samym od czystości powietrza, poziomu zużycia, typu zastosowanego sprzętu. W zakładach produkcyjnych konserwacja powinna odbywać się przynajmniej raz w miesiącu. W przestrzeniach prywatnych i biurowych minimum raz na pół roku, przed rozpoczęciem i po zakończeniu sezonu grzewczego.

Konserwacja instalacji elektrycznej to sposób na zabezpieczenie bezpieczeństwa przed pożarem. Dobrze przeprowadzona nie tylko zapewni sprawne funkcjonowanie sprzętów elektrycznych, ale też uchroni przed ewentualnymi spięciami. W zależności od rodzaju zastosowanego sprzętu oraz typu pomieszczenia zaleca się konserwację co rok lub co pięć lat. W pomieszczeniach prywatnych zazwyczaj stosuje się pięcioletni okres konserwacyjny. W starszych budynkach wskazane są częstsze konserwacje.

Konserwacja instalacji sanitarnej przedstawia się podobnie jak konserwacja instalacji elektrycznej. Ona również zależy od rodzaju pomieszczenia, a także od zastosowanego sprzętu. Z tego powodu częstotliwość jest podobna i wynosi okres roku lub pięciu lat. Starsze budynki ze starszą instalacją powinny być konserwowane częściej, dlatego okres roku wydaje się absolutnym minimum. Nowsze budynki mogą być sprawdzane rzadziej, tj. w okresie pięcioletnim.

Konserwacja to ten aspekt utrzymania budynku, który nie może być pomijany. To ona zapewnia bezpieczeństwo, a także ekonomię użytkowania. Dzięki niej uniknie się szkody mienia, zagrożenia zdrowia i życia, a przede wszystkim zyska się pewność, że w dowolnym momencie nie zaskoczy nikogo niespodziewana awaria.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *