kierownik budowy

Kim jest kierownik budowy? Zakres obowiązków i uprawnienia

Aby prace budowlane odbywały się zgodnie z projektem i przepisami, konieczne jest kierowanie nimi i ich koordynacja. Tymi zadaniami zajmuje się kierownik budowy. Kim on dokładnie jest? Jak można pracować jako kierownik budowy?

Kto to jest kierownik budowy?

Kierownikiem budowy nazywa się osobę, która odpowiada za kierowanie pracami na placu budowy podczas wykonywania, obudowy, nadbudowy lub rozbudowy obiektów budowlanych. Właśnie dlatego kierownika budowy nazywa się również najważniejszą osobą na budowie.

Jaki jest zakres obowiązków kierownika budowy?

W profesji takiej jak kierownik budowy zakres obowiązków jest bardzo szeroki i obejmuje on wiele czynności. Zaliczane są do nich między innymi:
– Odebranie placu budowy od inwestora,
– Właściwe przygotowanie placu budowy, między innymi jego zabezpieczenie i oznakowanie,
– Sporządzanie różnych dokumentów budowy, na przykład dziennika budowy,
– Kierowanie pracami budowlanymi oraz ich koordynowanie,
– Wstrzymywanie prac budowlanych w razie zagrożeń,
– Przygotowanie budowy do odbioru.

Jak można rozpocząć pracę jako kierownik budowy?

Wiele osób zastanawia się, jak zostać kierownikiem budowy. Aby pracować na tym stanowisku, konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia, odbycia praktyki oraz uzyskanie uprawnień.

Do pracy jako kierownik budowy należy posiadać odpowiednie wykształcenie – średnie lub wyższe w kierunku budowlanym lub architektonicznym. W następnej kolejności konieczne jest odbycie praktyki na budowie.

Następnym krokiem jest uzyskanie uprawnień. Jakie uprawnienia musi mieć kierownik budowy? W tym przypadku konieczne jest posiadanie uprawnień budowlanych, natomiast ich specjalność może być różna w zakresie dostępnych specjalności. Należy jednak pamiętać o tym, że uzyskane uprawnienia dotyczą tylko wybranej specjalności.

Uprawnienia uzyskuje się podczas egzaminu na uprawnienia, który składa się z części pisemnej oraz z części ustnej.

Wobec tego kierownik budowy musi posiadać właściwe uprawnienia do pracy na budowie, jeżeli ma pełnić funkcję kierowniczą samodzielnie.

Jak przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane?

Przygotowanie się do egzaminu na uprawnienia budowlane wymaga solidnej wiedzy z zakresu przepisów prawa budowlanego oraz znajomości praktycznych aspektów pracy w budownictwie. Program uprawnienia budowlane może być pomocnym narzędziem w przygotowaniu się do egzaminu. Opinie na temat programu do nauki na uprawnienia budowlane można znaleźć na stronie https://uprawnienia-budowlane.pl/opinie-o-programie.html.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *