prawnik online

W jakich sprawach pomoże adwokat?

Polska jako jeden z niewielu krajów Europy może pochwalić się tak zwanym dualizmem zawodów prawniczych. Oznacza to, że pewna część obowiązków w przypadku adwokata i radcy prawnego, pokrywa się. Na czym polega praca adwokata a na czym polega praca radcy prawnego? Czy jednak się różnią? Na te pytania odpowiedzi znajdziemy poniżej.

Zawód: adwokat

Prawo regulujące działalność adwokatów to ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, ostatnia nowelizacja weszła w życie w 2017 roku. Ustawa reguluje wszelkie kwestie związane z adwokaturą, z wykonywaniem zawodu adwokata, ale również kwestie odbywania aplikacji adwokackiej. Podczas aplikacji adwokackiej tzw. aplikanci przygotowywani są do należytego wykonywania zawodu adwokata. Aplikacja trwa trzy lata i zakończona jest tzw. egzaminem końcowym, który odbywa się przed komisją powoływaną spośród przedstawicieli ministra sprawiedliwości oraz samorządu zawodowego.

Prawo wykonywania zawodu mają prawnicy wpisani na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką. Obecnie w Polsce z prawem do wykonywania zawodu jest ponad siedem tysięcy adwokatów. Mówiąc o zawodzie adwokata należy również wspomnieć o adwokacie kościelnym. Adwokat kościelny również powinien być wpisany na listę adwokatów przy odpowiednim sądzie diecezjalnym. Każdy wierny ma prawo korzystać z pomocy prawnika. Praca adwokata kościelnego polega na troszczeniu się o właściwy przebieg postępowania, zebranie i zgłoszenie odpowiednich środków dowodowych, a także zgłoszenie w odpowiednim terminie, ewentualnych środków odwoławczych. Obecnie najczęściej adwokat kościelny reprezentuje strony podczas procesów stwierdzających nieważność małżeństwa kościelnego.

Zawód: radca prawny

Prawo regulujące działalność radców prawnych to ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, oczywiście wraz z nowelizacjami. To właśnie w tej ustawie określone są wszystkie zasady dotyczące funkcjonowania zawodu radcy prawnego, łącznie z regulacjami dotyczącymi odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zawodem pokrewnym do rady prawnego jest doradca podatkowy. Doradca podatkowy to wolny zawód zaufania publicznego, którego działalność reguluje ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Podsumowanie

Oba zawody tj. adwokat i radca prawny, mają w swym zakresie świadczenie pomocy prawnej, przez co rozumiane jest: udzielanie porad prawnych zarówno w zakresie prawa administracyjnego, jak i gospodarczego, występowanie przed sądami i urzędami (radca prawny nie może reprezentować stron w sprawach karny i karnoskarbowych), opracowywanie projektów aktów prawnych, sporządzanie opinii prawnych. Dzięki zmianom w prawie w 2007 roku, radca prawny ma możliwość występowania również w sądach rodzinnych.

Tekst powstał we współpracy z adwokatem Pawłem Szajdakiem, prowadzącym w Lędzinach samodzielną kancelarię adwokacką. Link do strony: prawnik online

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *