rękawice chroniące

Z jakich materiałów powstają rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to ważne elementy w większości wykonywanych prac. Odpowiednie normy i wytyczne poprawiają warunki, w jakich swoje obowiązki wykonują pracownicy. Do podstawowych środków ochrony indywidualnej należą rękawice. Mają one chronić przed szkodliwymi czynnikami, zapewniać komfort i zmniejszać ryzyko urazów. Dowiedz się, jak powstają rękawice, których zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami termicznymi!

Charakterystyka rękawic chroniących przed czynnikami termicznymi

Rękawice chroniące przed gorącymi czynnikami termicznymi są stosowane w miejscach pracy, w których pracownik narażony jest na wysokie temperatury lub ogień. Są one zabezpieczeniem przed takimi zagrożeniami jak: ciepło kontaktowe, konwekcyjne, ciepło promieniowania, ale również drobne rozpryski stopionych metali czy znaczne ilości stopionego metalu. W szczególności przydają się zatem pracownikom zatrudnionym w hutnictwie, przemyśle ceramicznym i szklarskim, odlewnictwie, przemyśle mechanicznym, budowlanym oraz chemicznym. Są standardowym wyposażeniem straży pożarnej.

Jak wskazują specjaliści firmy AMW, materiał, z którego są wykonane rękawice, powinien bardzo wolno przekazywać ciepło. Dzięki temu gwarantują one właściwą ochronę przed wysokimi temperaturami. Muszą one ponadto cechować się odporność termiczną, która zapewni wytrzymałość na kurczenie się, topienie czy rozkład pod wpływem ciepła.

Z czego wykonuje się rękawice chroniące przed czynnikami termicznymi?

Do produkcji rękawic ochronnych stosuje się wiele różnych materiałów. Są to na ogół tkaniny, włókniny oraz dzianiny z przędzy z włókien Kevlar®, Nomex®, Twaron®, Preox®, PBI, PBI/Kevlar®, Basofil®. Zastosowanie znajdują również tkaniny z przędzy bawełnianej, wełnianej impregnowanej niepalnie, jak również skór wyprawianych termoodpornie, tkanin z przędzy z włókien szklanych bądź aramidowych aluminizowanych.

Zróżnicowane właściwościach ochronne uzyskuje się w zależności od rodzaju stosowanej przędzy, jej masy liniowej, liczby nitek i splotu. Nie bez znaczenia jest liczba warstw materiałów, które zastosowano w konstrukcji. Rękawice służące do ochrony są wykonywane głównie z dzianiny. Podstawą jest w tym przypadku przędza bawełniana impregnowana niepalnie lub przędza mieszana, z udziałem przędzy poliestrowej, wiskozowej, bawełnianej. Wiele modeli ma w tym celu wzmacniane strony grzbietowe i mankiety, np. dzięki zastosowaniu włókna szklanego lub tkanin z włókien aramidowych aluminiowanych. Często stosuje się wkłady termoizolacyjne, które dodatkowo chronią przed poparzeniem.