Jak ciekawie poprowadzić lekcję matematyki w klasach 4-6?

Na temat tego, że uczniowie kochają wakacje, nikogo nie trzeba przekonywać. Niczym nieograniczona rozrywka, rozwijanie zdolności poznawczych, a przy okazji ćwiczenie elastyczności umysłu – wszystkie z tych czynników zawierają się w beztroskiej dziecięcej zabawie. Dydaktycy, w poszukiwaniu efektywnych metod nauczania, coraz chętniej sięgają po matematyczne gry i łamigłówki. Korzyści płynących z zastosowania tego typu rozwiązań jest wiele.

 

Zalety matematycznych gier i zabaw:

 • praca w grupie – wzajemna interakcja sprzyja staraniom uczniów i zaangażowaniu w osiąganie jak najlepszych wyników;
 • nieco luźniejsze podejście do matematyki – pobudza myślenie, stanowi klucz do zrozumienia trudnych zagadnień;
 • wyrabia w uczniach pozytywne nastawienie do matematyki jako takiej, otwiera płaszczyznę współpracy i porozumienia z nauczycielem;
 • interesująca tematyka gier pozwala zaktywizować nawet mniej zdolnych uczniów;
 • uczeń, zanim się spostrzeże, w naturalny i niewymuszony sposób, niejako „przy okazji” zabawy nabywa konkretne umiejętności (liczenie, mnożenie, dzielenie);
 • matematyczne gry rozwijają osobowość ucznia, wypracowując w nim niezwykle ważne, niezbędne do dalszej nauki cechy, takie jak cierpliwość, wytrwałość czy pracowitość.

 

Przykłady gier do przeprowadzenia podczas lekcji:

 • matematyczne memory – poprawiają pamięć i koncentrację;
 • gra w wojnę – pozwala na porównywanie liczb wymiernych i utrwalanie matematycznych umiejętności z danego działu;
 • domino – doskonalenie techniki rachunkowej.

Choć gry i zabawy dydaktyczne są niezwykle interesującym elementem, powinny zostać tak wpisane w scenariusz lekcyjny, aby nauczyciel miał czas na przedstawienie teorii czy realizację bardziej schematycznych zadań.

Swoistym podsumowaniem danego rozdziału i diagnozą matematycznych umiejętności uczniów jest klasówka. Naprzeciw potrzebom pedagogów wychodzi serwis http://klasowki.pl/, który dostarcza skutecznych narzędzi, niezbędnych do stworzenia sprawdzianu.

 

Niezwykle funkcjonalny generator klasówek:

 • pomaga szybko i sprawnie przygotować niezbędne materiały dla klasy (w zaledwie 3 minuty);
 • jest bezpłatny;
 • daje szerokie pole wyboru – zawiera 15 000 zadań;
 • dzięki dużej przejrzystości i prostocie obsługi znajdzie wielu zwolenników wśród nauczycieli;
 • ułatwia codzienną pracę nauczyciela.

Generator umożliwia stworzenie arkuszy klasówek, gotowych do zastosowania w klasie podczas sprawdzianu.

W zależności od konkretnych potrzeb, narzędzie wygeneruje sprawdzian w jednej z dwóch wersji:

 • z zadaniami – arkusz zawiera klasyczne zadania wraz z miejscem na ich rozwiązanie; służy do rozdania uczniom w czasie sprawdzianu;
 • z podsumowaniem – wersja dla nauczyciela – bardzo pomocna podczas oceniania klasówek i wystawiania stopni; arkusz opracowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

 

Kolejną zaletą generatora klasówek jest łatwa i szybka rejestracja, dająca dostęp do narzędzia. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień użytkownika, nauczyciel otrzymuje pełen dostęp do funkcjonalności strony.

W zależności od wybranego działu podstawy programowej i wymagań szczegółowych, pedagog ma do dyspozycji zagadnienia takie jak:

 • Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym,
 • Działania na liczbach naturalnych,
 • Liczby całkowite,
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne,
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
 • Elementy algebry,
 • Proste i odcinki,
 • Kąty,
 • Wielokąty, koła, okręgi,
 • Bryły,
 • Obliczenia w geometrii,
 • Obliczenia praktyczne,
 • Elementy statystyki opisowej,
 • Zadania tekstowe.

 

Rodzaje ustawień:

Krok 1: Dział – uwzględnia zakres podstawy programowej;

Krok 2: Ustawienia – pozwala wybrać liczbę zadań, a także ustalić stopień ich trudności;

Krok 3: Konfiguracja – pozwala na indywidualne dopasowanie zestawu zadań do konkretnych potrzeb.

 

Adekwatność do miejsca i czasu

Gry i zabawy matematyczne stanowią atrakcyjną formę dydaktyki do realizacji istotnych treści podstawy programowej. Podczas umieszczania ich w harmonogramie lekcyjnym, warto zwrócić uwagę na kilka czynników. Należy pamiętać, że gra powinna przede wszystkim służyć realizacji celów danych zajęć. Reguły gry powinny być tak sprecyzowane, aby zachęcały uczniów do poprawiania własnych wyników, a nie stawiały zwycięstwo jako cel sam w sobie. Niezwykle ważne jest również odpowiednie wpisanie czasu trwania gry i momentu jej wykorzystania w całkowity przebieg lekcji. Spełniając powyższe warunki, istnieje bardzo duża szansa, że tak przeprowadzona lekcja matematyki będzie interesująca z perspektywy ucznia, dostarczając mu nowej dawki wiedzy i umiejętności.