plac zabaw kontrola

Na czym polegają kontrola placów zabaw

Plac zabaw, podobnie jak siłownie plenerowe, czy popularne wśród młodzieży skateparki, wymaga troski o bezpieczeństwo jego użytkowania. Tym bardziej, że korzystają z niego głównie dzieci.

Już na etapie powstawania takiego miejsca, wymagany jest odpowiedni projekt placu zabaw, który będzie spełniał kryteria, określone normami. Pomimo najlepszych projektów, w miarę użytkowania mogą pojawić się usterki, związane ze zużyciem się materiałów, wandalizmem, czy oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Z tego względu wymagane są przeglądy placów zabaw, które także podlegają ścisłym normom. Przegląd to czynności, których celem jest sprawdzenie, czy takie miejsce wciąż nadaje się do użytkowania i jest bezpieczne. Podstawowa norma takich oględzin mówi, że każdy plac zabaw powinien być poddawany:

– Oględzinom okresowym, które powinny mieć miejsce co 1-7 dni. Umożliwiają one ujawnienie zagrożeń mogących być wynikiem wcześniej wymienionych czynników. Takie zagrożenie mogą stwarzać nie tylko uszkodzone elementy samego placu zabaw, ale także potłuczone butelki, czy nadmierne zaśmiecenie. Głównie kontroli podlega stan nawierzchni, ostre krawędzie, elementy konstrukcyjne oraz kompletność i zwartość tych konstrukcji.

Kontroli funkcjonalnej, która powinna być wykonywana co 1-3 miesiące. Polega ona na zasadach oględzin okresowych, lecz jest bardziej szczegółowa. Jej celem jest sprawdzenie funkcjonalności, stabilności i zużycia sprzętu.

– Kontroli corocznej głównej, która jak sama nazwa wskazuje następuje co rok. Ma ona za zadanie ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa znajdującego się tam wyposażenia, stan fundamentów oraz nawierzchni. Ważne są także wykrycie śladów rozkładu lub korozji oraz ocena bezpieczeństwa po wykonywanych w ciągu roku naprawach. Kontrola ta jest niezwykle ważna i dlatego często może wymagać odkopywania, bądź demontażu elementów konstrukcyjnych placu zabaw.

Oprócz tego inne z zasadniczych norm wskazują, aby czynności kontrolne były wykonywane przez kompetentny personel. Powinny być także szczegółowo udokumentowane. Zaleca się, aby to właściciele placów zabaw zapewnili odpowiednie plany ich kontroli, w celu zapobiegania ich zniszczeniu i używaniu niezgodnemu z zasadami. Warto o tym pamiętać, gdyż brak właściwego nadzoru na tego typu obiektach, jest często przyczyną wypadków, które są szczególnie niebezpieczne dla najmłodszych. Aby ich uniknąć, niezbędne jest wykonywanie właśnie tych kontroli, które mają ogromne znaczenie w kwestii, jakże ważnego, bezpieczeństwa.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *