spektometria mas

Na czym polega spektometria mas?

Spektometria mas to technika analityczna, która wykorzystuje pomiar stosunku masy do ładunku jonów w fazie gazowej. Umożliwia precyzyjny pomiar lub potwierdzenie struktury związków organicznych. Jej celem jest także oznaczenie jakościowe oraz ilościowe określonych związków w mieszaninie. Na czym polega spektometria mas?

Spektometria mas – co to jest?

Spektometria mas pozwala wykrywać substancje znajdujące się w złożonych mieszaninach chemicznych, nawet w małych ilościach. Korzystają z niej chemicy, fizycy, kryminolodzy, astronomowie, biolodzy, biochemicy oraz medycy. Technikę tę stosuje się m.in. do identyfikowania oraz oznaczania poszczególnych składników w mieszaninach organicznych, badaniach kinetyki i termodynamiki reakcji chemicznych czy identyfikacji struktury cząstek. Poza tym pozwala ustalić skład izotopowy analizowanej substancji, co z kolei daje możliwość określenia źródła jej pochodzenia. Spektometria mas to także skuteczna technika badań sekwencji białek, monitorowania zanieczyszczeń środowiska, procesów przemysłowych oraz wykrywania skażeń żywności.

Spektometria mas – jakie urządzenia?

Spektometria mas przeprowadzana jest za pomocą specjalistycznych urządzeń (spektrometrów). Są to różnego rodzaju analizatory TOF i QTOF, spektometry masowe Triple Quad oraz QTRAP, a także nowoczesne oprogramowanie, które wspiera proces badań. Analizatory TOF i QTOF pozwalają zwiększyć produktywność wykonywanych badań. Sprawdzają się do bardziej złożonych analiz jakościowych oraz ilościowych, np. w branży farmaceutycznej, do badań przesiewowych, analiz LC-MS/MS.

Spektometry masowe Quad i QTRAP dają z kolei możliwość zwiększenia jakości badań i analiz. Wykorzystywane są w badaniach wykonywanych na potrzeby nauk przyrodniczych oraz laboratoriów w charakteryzacji i kwantyfikacji badanych próbek. Profesjonalne urządzenia do spektometrii mas oferuje m.in. oficjalny dystrybutor liderów biologii molekularnej Spektometria, który dba o precyzję wykonywanych badań.

Oprogramowanie do spektometrii mas – jakie ma zalety?

Spektometria mas jako precyzyjna analiza, nie byłaby możliwa do przeprowadzenia bez profesjonalnego i nowoczesnego oprogramowania do badań, które gwarantuje kompatybilność ze sprzętem do badań. Takie rozwiązania gwarantują praktycznie nieograniczoną możliwość zbierania, przetwarzania i analizowania danych, które są dostarczane do spektometru. Dlatego warto korzystać z usług profesjonalnych dystrybutorów spektrometrów i oprogramowania do nich. Specjaliści zapewniają najwyższej jakości sprzęt do precyzyjnych pomiarów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *