Pomoc prawnika

W czym może pomóc Ci prawnik?

Prawnik to prestiżowy zawód, jednak samo ukończenie pięcioletnich studiów prawniczych nie daje zbyt wiele poza zdobyciem cennej wiedzy. Absolwenci, którzy chcą podjąć pracę w zawodzie, muszą bowiem udać się na aplikację. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu zawodowego dopiero otrzymuje się tytuł radcy, adwokata, notariusz, sędziego lub komornika i można zacząć zdobywać pierwsze sukcesy w wybranej przez siebie profesji. W jakich przypadkach warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia prawnika?

Zakres pomocy radcowskiej, adwokackiej i notarialnej

Wybór prawnika powinien być uzależniony od tego, czego dotyczy sprawa, w której chcielibyśmy otrzymać poradę. Bardzo powszechne jest korzystanie z usług radców prawnych, adwokatów i notariusza. Kompetencje dwóch pierwszych są bardzo zbieżne, mianowicie udzielają oni pomocy prawnej w szerokim zakresie, w tym w sprawach karnoskarbowych, sporządzają opinie prawne, tworzą umowy oraz występują przed urzędami i sądami. Z kolei notariusz specjalizuje się w przekształcaniu własności. Sporządza odpowiednie dokumenty w przypadku kupna bądź sprzedaży nieruchomości, a także wtedy, gdy przyjmujemy spadek lub chcemy spisać testament.

Pomoc prawnika z prawa pracy

Istnieje kilka podstawowych problemów, które mogą wyniknąć w miejscu pracy i z którymi warto zwrócić się po pomoc, którą zapewnia prawnik z prawa pracy. Przykładem są wszelkie przejawy mobbingu – od zastraszania, nękania po przedmiotowe traktowanie i zmuszanie do pracy w godzinach nadliczbowych. Ponadto prawnik specjalizujący się w prawie pracy udzieli pomocy prawnej, gdy doszło do nieuzasadnionego rozwiązania umowy czy skrócenia okresu wypowiedzenia. Kancelaria prawna TGC Corporate Lawyers świadczy swoje usługi zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Prawnicy, aby móc być wybitni w tym, co robią, wybierają specjalizacje. Dzięki temu możemy otrzymać profesjonalną pomoc z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, karnego, skarbowego, administracyjnego, cywilnego i uchronić się przed przykrymi konsekwencjami nieznajomości przepisów.