ekspertyza budowlana

Czym jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana wykorzystywana jest w całym procesie budowlanym. To oficjalny dokument, który mówi nam bardzo dużo o aktualnym stanie technicznym budynku. Ekspertyzę budowlaną powinien wykonać rzeczoznawca budowlany. Zlecić ją może zarówno instytucja administracji państwowej, jak i osoba prywatna.

To właśnie na podstawie ekspertyzy budowlanej specjalista ocenia, czy budynek nadaje się do użytkowania. Kiedy wykonać ekspertyzę budowlaną i jak szukać dobrego rzeczoznawcy budowlanego w Warszawie? Co zawiera badanie techniczne domu?

Co to jest ekspertyza budowlana? 

Ekspertyza budowlana to opinia techniczna przygotowana przez rzeczoznawcę budowlanego. W opinii tego typu znajdują się niezbędne informacje potrzebne do ustalenia, czy dom jest bezpieczny i możemy bez obaw w nim mieszkać. Ekspertyza wykonywana jest na podstawie oględzin rzeczoznawczych na miejscu zdarzenia.

Może dotyczyć zarówno nowo wybudowanego domu, remontowanego budynku, jak i budynku uszkodzonego, np. w wyniku katastrofy budowlanej. Co istotne, badanie nie może być zlecone postronnej osobie. To rzeczoznawca musi przeprowadzić kompleksowe badanie domu, bez względu na przeznaczenie szykowanego dokumentu albo rodzaj uszkodzeń. Bez naocznej kontroli specjalisty ekspertyza nie będzie miarodajna.

Ekspertyza budowlana może być wykorzystywana przez organy administracji publicznej – policję, prokuraturę i inspektora nadzoru budowlanego. Może z niej korzystać także sąd. Poza tym najczęściej opinia techniczna tego typu służy inwestorom prywatnym.

Ekspertyza budowlana przygotowana przez rzeczoznawcę budowlanego obejmuje prace w terenie. Poza tym specjalista musi jeszcze przygotowywać dokumentację techniczną. Szukasz sprawdzonego rzeczoznawcy budowlanego w Warszawie? Upewnij się, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie! To bardzo ważne, ponieważ od oceny rzeczoznawcy zależy, czy będziemy mogli bez przeszkód korzystać z bezpiecznego domu.

W opinii technicznej muszą się jeszcze znaleźć wnioski z oględzin domu, opis prac rzeczoznawcy i ogólna ocena stanu technicznego. Poza tym do dokumentu należy dodać opis usterek i uszkodzeń domu lub jego części. To ważne, ponieważ usterki wynikające z błędów budowlanych mogą być naprawione przez wykonawcę. Do tego potrzebny jest dowód, że prace zostały wykonane nieprawidłowo. Jeśli budynek ma poważne wady konstrukcyjne, rzeczoznawca musi zalecić remont. W takim wypadku potrzebny jest jeszcze wstępny kosztorys napraw i ich wykaz.

Kiedy zlecić ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyza budowlana ma za zadanie określić, czy nieruchomość nadaje się do użytku. Najczęściej badanie stanu technicznego wykonywane jest w starych domach. Jeśli kupujemy budynek z rynku wtórnego, lepiej przed podpisaniem umowy zlecić pracę rzeczoznawcy budowlanego. Sprawdzi on, czy poprzedni właściciel wykonywał remonty i dbał o budynek.

Jednak w dużej mierze rzeczoznawca budowlany pomaga też ustalić, jak są wykonane prace ekipy budowlanej. Dotyczy to szczególnie nowych budynków. Ekspertyza może dotyczyć badania nieruchomości przed jej oddaniem do użytku. Wówczas rzeczoznawca sprawdza, jak zostały wykonane prace na budowie. Czy były one zgodne z projektem i zamierzeniem inwestora. Rzeczoznawca wykona opinię techniczną również podczas:

 • przebudowy i nadbudowy domu
 • wyodrębnienia w domu lokalu użytkowego
 • zmiany sposobu użytkowania domu
 • generalnego remontu
 • sprzedaży domu
 • kupna domu
 • uszkodzeń budowlanych.

Jeszcze inną sytuacją jest zlecenie ekspertyzy budowlanej w związku z uszkodzeniami budynku. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku nagłych wydarzeń losowych i wystąpienia czynników zewnętrznych. Jeśli mogły one uszkodzić dom lub jakąś jego część, ekspertyza jest wskazana. Do czynników zewnętrznych tego typu zaliczamy np.:

 • silne wiatry
 • podtopienia
 • powodzie
 • intensywne opady deszczu
 • intensywne opady śniegu
 • pożary
 • osuwiska
 • wstrząsy sejsmiczne
 • zjawiska lodowe na jeziorach, rzekach, zamkniętych zbiornikach wodnych.

Jeżeli np. podczas gwałtownej burzy silny wiatr uszkodził część dachu, koniecznie trzeba zbadać jego stan. Do tego potrzebna będzie ekspertyza budowlana.

Kiedy jeszcze ekspertyza budynku jest konieczna? Praca rzeczoznawcy budowlanego polega też na ocenie popełnionych błędów na budowie. Jeżeli mieszkamy w domu od niedawna, a na ścianach widać już wyraźne pęknięcia, to znak, że podczas budowy coś poszło nie tak. Może się okazać, że wykonawca popełnił błąd. Wtedy zaleca się, żeby sprawdzić z rzeczoznawcą budowlanym jakość wykonanych robót. Jeśli diagnoza wykaże błędy budowlane, nierzetelny wykonawca będzie musiał naprawić swoje uchybienia.