Autoaserkuracja

Autoaserkuracja – wspinaczka solo, bez partnera

Czym jest samozadowolenie we wspinaczce?

Jest to podstawowy stan umysłu wspinacza w momencie wspinania. Istnieje tendencja do zakładania, że ten stan umysłu można przenieść na skałę i dlatego rezygnuje się z bardziej zaawansowanych technik wspinania. Jest to jeden z najczęstszych błędów, a także słabości, we wspinaniu.

Jeśli będziesz się tak wspinać, nie będziesz w stanie dobrze pokonać trudniejszych dróg, ponieważ nie będziesz w stanie przenieść swojej pewności siebie na skałę. Ten talent buduje się poprzez wspinanie, a kiedy będziesz pewny siebie we wspinaniu, będziesz mógł wspinać się po trudniejszych drogach.

Pewność siebie jest jak klucz, który otwiera drzwi do wszystkich korzyści płynących ze wspinania.

Jak wygląda pewność siebie we wspinaniu?

Pewność siebie to stan umysłu, który pomaga ci wspinać się bez strachu. Ważne jest, aby zrozumieć ten stan, dzięki czemu będziesz wiedział, kiedy go masz lub nie. Możesz go poczuć, kiedy się wspinasz, lub możesz go szukać poprzez pewne praktyki.

 • Upewnij si
 • ę, że jesteś w bezpiecznej pozycji, a następnie spr
 • óbuj wspi
 • ąć się tak daleko, jak tylko możesz.
 • Je
 • śli czujesz, że nie jesteś w niebezpiecznej pozycji, powinieneś mieć pewność siebie.
 • Gdy masz pewno
 • ść siebie i czujesz, że trochę się boisz, powinieneś być ostrożny i poświęcić więcej czasu.
 • Je
 • śli masz pewność siebie i wspinasz się w bezpieczniejszej pozycji, nie będziesz miał czasu na strach.
 • B
 • ądź świadomy swojego ciała i oddechu. Jeśli czujesz, że stajesz się spięty, a tw
 • ój oddech si
 • ę nasila, kontroluj je.

Gdzie ćwiczyć autoasekurację?

Dobrym środowiskiem do ćwiczeń są ściany wspinaczkowe w siłowniach lub ściany zewnętrzne. Przykładowo, na stronie plannawspin.pl odnajdziesz ofertę szkoleń z zakresu wspinaczki. Dowiesz się, czym jest autoasekuracja i poćwiczysz ją na zorganizowanych wyjazdach.

Istnieje również wiele dróg wspinaczkowych lub tras, które można znaleźć w parkach, lasach i górach. Kryte ściany wspinaczkowe, choć są dobrymi przestrzeniami do ćwiczeń, nie są tak dobre, jak ściany zewnętrzne.

Są droższe i ze względu na swoją konstrukcję nie można się na nich tak naprawdę wspinać, a jedynie ćwiczyć. Dobrze jest ćwiczyć wspinanie na ściance, ale lepiej jest ćwiczyć wspinanie na zewnątrz, gdzie można poczuć prawdziwą skałę i gdzie można spaść (jeśli się chce).

Autoasekuracja dla początkujących

Ideą autoasekuracji jest zbudowanie bezpiecznego i kontrolowanego wejścia na kolejne stanowisko, unikając upadków. Podstawowa technika składa się z zamocowanej liny, którą wspinacz chwyta wolną ręką, a wolna ręka trzyma linę nad głową.

W przypadku upadku wspinacza, wolna ręka chwyta linę i utrzymuje napięcie. Wspinaczowi zwykle trudno będzie ponownie wstać, dlatego ważne jest, aby jak najszybciej ukończyć stałą linę.

Technika ta jest fundamentalna we wspinaczce, jak również we wszystkich innych sportach wymagających biegania. U początkujących najlepiej stosować ją w drugiej fazie autoascendacji.