Adwokat i jego porady: darowizna – jaki podatek trzeba zapłacić?

Nieodpłatne przekazanie gotówki lub przedmiotów w świetle polskiego prawa nazywane jest darowizną. Każda darowizna powoduje zwiększenie stanu majątkowego osoby obdarowanej. Powinna więc zostać zgłoszona w urzędzie skarbowym. Pojawia się jednak pytanie: jak wysoko podatek będziemy musieli zapłacić?

Kto nie zapłaci podatku?

O tym, jak wysoki podatek od darowizny będziemy musieli zapłacić decyduje zarówno stopień pokrewieństwa, który łączy nas z darczyńcą, jak również wartość przedmiotów, które otrzymaliśmy w darowiźnie. Osoby, które należą do grupy zerowej zwolnione są od podatku od spadków i darowizn. W przypadku tych osób wartość darowizny nie ma znaczenie. Do zerowej grupy podatkowej należą:

 • małżonkowie;
 • zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki;
 • rodzeństwo;
 • pasierbica i pasierb;
 • macocha i ojczym;
 • wstępni – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie.

Mimo że osoby z grupy zerowej zwolnione są z obowiązku uiszczania podatku, to zobowiązane są zgłosić fakt otrzymania darowizny do właściwego urzędu skarbowego. Mamy na to pół roku od otrzymania darowizny. Kwestie te warto dokładnie sprawdzić niezależnie od tego czy miejscem naszego zamieszkania jest malutka wiosna czy Szczecin. Adwokat dokładnie je wyjaśni każdemu, kto zgłosi się po poradę.

Osoby nie spokrewnione

W przypadku osób pomiędzy, którymi nie ma bliskiego pokrewieństwa muszą one zapłacić podatek od spadków i darowizn. Osoby te zaliczone są do pierwszej grupy podatkowej. Do osób tych należą:

 • synowa;
 • zięć;
 • teściowa;
 • teść.

W przypadku osób, które należą do pierwszej grupy podatkowej skala podatku wynosi od 3 do 7 procent wartości darowizny. Osoby te są zwolnione z obowiązku płacenia podatku, jeżeli wartość darowizny nie przekracza kwoty 9637 złotych.

Dalsi krewni – grupa druga

W przypadku darowizny otrzymanej od:

 • żony lu małżonka wnuka;
 • bratanicy, bratanka, siostrzenicy, siostrzeńca;
 • szwagierki, bratowej, szwagra;
 • ciotki, wuja.

Osoby obdarowane zapłacą podatek, jeżeli jego wartość przekracza kwotę 7276 złotych. W zależności od wartości darowizny skala podatku może w tym przypadku wynieść od 7 do 12 procent.

Darowizna od osób niespokrewnionych

W przypadku, kiedy darowiznę otrzymamy od osób, które nie są z nami spokrewnione nie mamy prawa do żadnych ulg. Podatek w wysokości od 12 do 20 procent zapłacimy, jeżeli wartość darowizny przekroczy kwotę 4902 złotych. Do trzeciej grupy podatkowej należą:

 • rodzina macochy lub ojczyma;
 • znajomi i przyjaciele.

W przypadku darowizny od osób niespokrewnionych o je otrzymaniu musimy zawiadomić urząd skarbowy w ciągu 30 dni.

Nie każda darowizna oznacza konieczność płacenia podatku. I nie ma tu znaczenia czy miejscem naszego zamieszkania jest malutka wioska czy Szczecin. Adwokat zawsze rozwieje wszelkie wątpliwości i doradzi, co zrobić w konkretnym przypadku.

Tekst powstał we współpracy z serwisem https://www.sienkiewicz-kancelaria.com.pl/.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *