okna energooszczędne

Co to znaczy, że okna są energooszczędne?

O tym, że warto oszczędzać energię wie dziś praktycznie każdy – jest to korzystne nie tylko z punktu widzenia naszych finansów, ale również czystości środowiska. Metod minimalizowania wydatków energetycznych jest wiele, a jedną z nich jest inwestowanie w nowoczesne technologie budowlane, takie jak okna energooszczędne. Co należy rozumieć pod tym terminem, czym takie okna się charakteryzują i jakie korzyści mogą przynieść?

Okna a oszczędność ciepła

Jednym z najważniejszych parametrów technicznych okien, drzwi i innych przegród, jest – z punktu widzenia zużycia energii – współczynnik przenikania ciepła. O czym informuje nas ta wielkość?

– „W specyfikacji technicznej okien współczynnik przenikania ciepła oznaczany jest literą U – mówi przedstawiciel firmy WiktorczykMówi nam on, jak wiele ciepła jest w stanie przedostać się przez daną przegrodę, np. okno lub drzwi, w danej jednostce czasu do środowiska zewnętrznego. Innymi słowy jest on dla nas informacją jak dużo ciepła „ucieka” na zewnątrz. Im mniejsza wartość współczynnika przenikania ciepła, tym dłużej energia cieplna może być przez nas wykorzystywana, a to oznacza, że nie ma potrzeby wytwarzać jej więcej”.

Zatrzymanie ciepła wewnątrz domu jak najdłużej powoduje spadek zużywanej energii, a tym samym sprawia, że nasze rachunki za ogrzewanie stają się dużo niższe. Jest to bardzo istotne szczególnie w kontekście faktu, że w dzisiejszych czasach aż 70% domostw ogrzewanych jest za pomocą paliw węglowych, których spalanie powoduje emisję szkodliwych związków chemicznych do atmosfery. A zatem okna energooszczędne przyczyniają się nie tylko do zminimalizowania kosztów utrzymania temperatury w domu, ale również obniżenia zanieczyszczenia środowiska.

Okna energooszczędne z perspektywy przepisów

Kiedy możemy mówić o tym, że dane okno jest energooszczędne, a kiedy jest to nieuzasadnione? Na tak postawione pytanie nie ma dobrej odpowiedzi, bowiem obowiązujące w Polsce normy nie precyzują, jakie wymogi okno powinno spełniać by mogło zostać uznane za energooszczędne. Jedynym tropem jest Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, znowelizowane w 2017 roku – zgodnie z zawartymi w nim przepisami okno w domu, w którym temperatura wynosi 16 lub więcej stopni powinno być wyposażone w okna ze współczynnikiem U nie większym, niż 1,1 W/(m²*K). W przypadku okien połaciowy U powinno być nie wyższe 1,3 W/(m²•K). Jednakże wymogi te dotyczą wszystkich okien – te, które nie spełniają powyższych wymogów nie mogą być dopuszczone do sprzedaży.

Podsumowując

Czym zatem są okna energooszczędne? Powszechnie przyjętym zwyczajem jest nazywanie oknami energooszczędnymi okien, które charakteryzują się znacznie lepszymi parametrami izolacyjności cieplnej, niż przewidują to obowiązującego przepisy. Warto pamiętać, że energooszczędność jest czynnikiem bardzo korzystnym nie tylko zimą, ale również latem – wtedy to wymiana cieplna zachodzi w drugą stronę, ciepło przenika z zewnątrz do środka domu. Ograniczając tę wymianę możemy zminimalizować koszt utrzymania klimatyzacji w budynku.