biura księgowego w Rzeszowie

Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS.

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie obowiązek rejestrowania zawartej umowy o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapis o konieczności zgłaszania umów o dzieło do ZUS znajdziemy w zapisie Tarczy antykryzysowej, a dokładnie w art. 22 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie obowiązek rejestrowania zawartej umowy o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapis o konieczności zgłaszania umów o dzieło do ZUS znajdziemy w zapisie Tarczy antykryzysowej, a dokładnie w art. 22 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Celem wprowadzenia tego obowiązku, jest większa kontrola nad tzw. umowami śmieciowymi, do których zalicza się umowa o dzieło. Przez to, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w prostszy sposób będzie mógł prowadzić należyte statystyki, badania czy kontrole.

Kto ma obowiązek zgłaszania umowy o dzieło do ZUS?

Wszyscy podatnicy składek oraz osoby fizyczne mają obowiązek zgłaszać umowy o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niezależnie od tego, czy figurują jako płatnicy składek czy nie. Jedynie podmioty i jednostki organizacyjne, które są zwolnione z płacenia składek do ZUS nie mają obowiązku rejestracji umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W ciągu ilu dni muszę zarejestrować umowę o dzieło?

Czas na zgłoszenie umowy o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 7 dni liczonych od dnia zawarcia umowy. Specjalny formularz RUD, pozwoli nam na przekazanie wszystkich niezbędnych informacji. Przekazywane w formularzu dane zawierają między innymi informacje o zamawiającym i wykonawcy, pola na wpisanie daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy. Formularz zawiera także miejsce na opis przedmiotu zawartej umowy o dzieło.

Czy wszystkie umowy o dzieło trzeba zgłaszać do ZUS?

Nie wszystkie umowy o dzieło muszą być zgłaszane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątek stanowi:

  • umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem,
  • umowa o dzieło wykonywana na rzecz własnego pracodawcy, jednak zawarta z innym podmiotem,
  • umowa o dzieło, która została podpisana z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, a przedmiotem jest usługa wchodząca w zakres prowadzonych przez nią działalności.

Szukasz pomocy profesjonalnego biura księgowego w Rzeszowie? Zgłoś się do Innovation, a pomożemy ci rozwiązać twoje problemy.