Wyburzanie ściany

Zasady przeprowadzania prac wyburzeniowych

Wszelkie prace wyburzeniowe są ciężkie, brudzące i niebezpieczne. Niewłaściwe ich przeprowadzenie grozi zawaleniem się sufitu lub ścian, a to może prowadzić do utraty zdrowia lub życia. Dlatego przed przystąpieniem do najbardziej inwazyjnych robót trzeba się odpowiednio przygotować. W tym artykule możesz przeczytać, co należy zrobić, aby praca przebiegała gładko i bezpiecznie.

Wyburzanie ściany w domu

Wyburzenie jednej ściany w domu lub mieszkaniu można wykonać samemu, o ile posiadamy odpowiednie narzędzia i celem naszej pracy nie jest ściana nośna. Musimy także mieć pewność, że przy wyburzaniu nie zniszczymy instalacji elektrycznej ani też nie naruszymy rury wodociągowej lub gazowej. Przed przystąpieniem do pracy powinniśmy wynieść pobliskie meble i zabezpieczyć posadzkę. Niezbędne jest także przygotowanie kontenera lub innej formy składowania odpadów. Nawet mała ściana potrafi wygenerować duże ilości gruzu. Wyburzenie całego budynku jest jednak dużo bardziej skomplikowane i ze względów bezpieczeństwa nie poleca się robić tego samodzielnie. Właściciel firmy „Texon” Włodzimierz Proc działającej na terenie Warszawy dodaje: „Wyburzenie oznacza destrukcję obiektu budowlanego. W przypadku rozbiórki mówimy o wykonaniu takich prac, by materiały konstrukcyjne można by było wykorzystać ponownie”.

Zanim przystąpimy do prac wyburzeniowych

Obecnie rzadko wykonuje się wyburzenie bez użycia specjalistycznych maszyn i narzędzi, ponieważ jest to praca czasochłonna i niebezpieczna. Dlatego na wstępie powinniśmy wynająć firmę wyburzeniową. Pierwszym punktem bezpiecznej rozbiórki jest wyznaczenie terenu. Plac rozbiórkowy powinien być ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony. Należy także uwzględnić sąsiednie obiekty. Nie mogą na nie zbytnio oddziaływać wibracje generowane przez maszyny ani kurz, który będzie unosił się w powietrzu. Im dalej są położone sąsiednie budynki, tym łatwiej jest przeprowadzać prace. Musimy także pamiętać o odłączeniu wszelkich instalacji doprowadzających media. Trzeba także zaplanować, gdzie będzie znajdowało się miejsce składowania odpadów. Najlepiej jest także od razu zorganizować ich wywóz.

Sposoby na wyburzenie budynków

Różne rodzaje budynków wymagają innych sposobów wyburzania. Tradycyjne obiekty jedno- lub dwukondygnacyjne burzy się poprzez podkopanie przy użyciu koparki hydraulicznej. Dzięki temu budynek może zawalić się w wybranym kierunku. W przypadku dużych obiektów burzenie przeważnie odbywa się za pomocą implozji, czyli użycia materiałów wybuchowych. Jest to sposób szybki i bezpieczny, o ile wykonują go pracownicy posiadający właściwe kwalifikacje. Prace powinny przebiegać tak, by usunięcie jednego elementu nie spowodowało zawalenia się nieplanowanej części. Równie ważne są czynniki pogodowe. Silny wiatr może spowodować przewrócenie niestabilnych ścian. Pracownicy powinni wiedzieć, gdzie i kiedy mogą przebywać, a kiedy poruszanie się na zabezpieczonym terenie jest zbyt niebezpieczne. Niezbędne jest także zachowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Ponad wszystkimi zasadami powinien jednak stać zdrowy rozsądek. Dzięki niemu zachowa się bezpieczeństwo nawet w najbardziej trudnych sytuacjach.

Czy wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę?

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 89, poz. 414) nie znajdziemy jednoznacznej definicji rozbiórki budynku. Jest ona traktowana jako rodzaj roboty budowlanej, a to wiąże się z pewnymi konsekwencjami prawnymi. Pozwolenia nie potrzebujemy w przypadku obiektów niewymagających pozwolenia na budowę oraz budynków i budowli, które nie są wpisane do rejestru zabytków i nie są objęte ochroną konserwatorską – o wysokości powyżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości. W takim przypadku należy jednak zgłosić rozbiórkę właściwemu organowi, by podać informacje dotyczące zakresu, rodzaju i sposobu wykonywania prac. Organ ma prawo nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę w określonych sytuacjach.