Odbiór przewodów

Zasady odbioru przewodów kominowych

Przewody kominowe w naszych domach i mieszkaniach pełnią niezwykle istotną funkcję – odprowadzają na zewnątrz spaliny powstające jako efekt uboczny ogrzewania domu paliwami, a także usuwają zużyte, zanieczyszczone powietrze z pomieszczeń. Stąd tak istotna jest ich sprawność. Zanim zostaną użyte, konieczne jest przeprowadzenie ich odbioru. Na czym on polega?

Czym jest odbiór przewodów kominowych?

Po zakończeniu prac budowlanych bądź remontowych i przed oddaniem do użytku, budynek musi zostać „odebrany” – oznacza to przekazanie obiektu i wszystkich jego części spod odpowiedzialności wykonawcy do użytkownika. Krótko mówiąc – odpowiednio uprawnieni specjaliści sprawdzają, czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami, wymogami technicznymi oraz projektem. Nie inaczej jest w przypadku przewodów kominowych, które ze względu na swoją funkcję mają istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa budynku i przebywających w nim osób. Odbiór przewodów związany jest z koniecznością wykonania kontroli, do czego – zgodnie z pkt. 6 art. 62 ustawy prawo budowlane – uprawnieni są przede wszystkim mistrzowie kominiarscy.

Formalny odbiór przewodów

Pierwszym etapem odbioru nowego lub modernizowanego przewodu kominowego jest tzw. odbiór formalny. W jego trakcie instalacja sprawdzana jest pod kątem jej zgodności z wymogami formalnymi, a więc przede wszystkim z jej projektem. Ponadto osoba przeprowadzająca odbiór sprawdza, czy materiały użyte do wykonania komina są zgodne z wymaganiami dokumentacji, czy posiadają niezbędne atesty, a także czy posiadają one właściwe oznakowania, pozwalające identyfikację jej producenta oraz rodzaju.

Odbiór fizyczny

Po doprowadzeniu do końca formalności, można przystąpić do odbioru fizycznego, czyli sprawdzenia rzeczywistych parametrów pracy przewodu kominowego.

– „Do wykonania tego etapu używamy specjalistycznego sprzętu, między innymi kamery inspekcyjnej oraz anemometru skrzydełkowego – mówi mistrz kominiarski Janusz MitasZ ich pomocą sprawdzamy takie parametry komina jak jego drożność, odchylenia od piony, jakość łączenia poszczególnych elementów, ciąg… Ponadto w ramach odbioru fizycznego sprawdzany jest stan podłączeń kominowych i przewodów oraz rewizji i otworów wyczystnych”.

Na zakończenie całej procedury osoba dokonująca odbioru sporządza protokół, zawierający informacje pozyskane w trakcie badań. Jest on podstawą do uzyskania zgody na użytkowanie przewodu kominowego. Jeśli w trakcie odbioru okaże się, że przewody nie spełniają wymogów formalnych lub nie działają prawidłowo, konieczne jest ich naprawienie.