Prywatna fundacja rodzinna

Zasady działania prywatnych fundacji rodzinnych

Chociaż w polskim prawodawstwie istnieją rozwiązania, które można wykorzystać w procesie sukcesji w przedsiębiorczości rodzinnej, nie zawsze są one wystarczające. Mechanizmy te mogą nie dawać bowiem gwarancji co do sposobu kontynuowania prowadzenia biznesu przez spadkobierców. Istnieje jednak alternatywne rozwiązanie, które z roku na rok zyskuje na popularności, a jest nim założenie prywatnej fundacji rodzinnej. Na czym to polega?

Czym jest prywatna fundacja rodzinna?

Instytucja prywatnej fundacji rodzinnej dostępna jest za pośrednictwem prawodawstwa zagranicznego, które bazuje zarówno na systemie prawa kontynentalnego, jak również anglosaskiego. Niektóre jurysdykcje oferują możliwość założenia fundacji rodzinnej jako niezależnego bytu, który ma osobowość i zdolność prawną. Powołanie takiej instytucji wiąże się z realizacją woli fundatora, który powinien jasno określić cele, np. biznesowe, jak i sposoby ich realizacji. Poprzez ustanowienie fundacji rodzinnej następuje wyodrębnienie środków pieniężnych i aktywów, np. akcji bądź udziałów, które przestają być majątkiem fundatora i w konsekwencji nie mogą być częścią ewentualnego spadku po nim. W przypadku śmierci fundatora, majątek ten nie jest zatem objęty prawem dziedziczenia w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, a powinien być rozporządzany zgodnie z polityką określoną w statucie fundacji. Watro przy tym zaznaczyć, że poza fundatorem istotne role w przypadku prywatnych fundacji odgrywa rada fundacji, a także ewentualni protektorzy. Organy te mają za zadanie kontrolę i realizację celów wyznaczonych w dokumentach statutowych fundacji.

Założenie rodzinnej fundacji prywatnej – dlaczego warto?

Jakie korzyści może przynieść założenie fundacji prywatnej? To skuteczny sposób na ochronę majątku każdej firmy rodzinnej. Mechanizmy oferowane przez polskie prawodawstwo nie zawsze gwarantują bowiem pełne zabezpieczenie biznesu przed wierzycielami czy też działaniami spadkobierców, np. na wypadek śmierci założyciela bądź też innych nieprzewidzianych wydarzeń. Prywatna fundacja rodzinna to szansa na pozostawienie majątku rodzinnego w rękach konkretnych osób, wraz z uwzględnieniem zakresu ich uprawnień.

„Fundacja rodzinna to sposób na udaną sukcesję w biznesie. – Mówi przedstawiciel Kancelarii Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.Dzięki temu mechanizmowi możliwe jest precyzyjne określenie i egzekwowanie polityki prowadzenia firmy, m. in. w zakresie kierunków jej rozwoju, realizacji inwestycji czy też sukcesji międzypokoleniowej. To skuteczne rozwiązanie pozwalające na zabezpieczenie majątku rodzinnego oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania firmy”.