paragon

Wystawianie faktury do paragonu co trzeba wiedzieć

Nowelizacja przepisów prawa podatkowego oznacza, że od 1 stycznia 2020 roku fakturę VAT będzie można wystawić tylko i wyłącznie do paragonu zawierającego numer NIP. Jest to pokłosiem nowych przepisów zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług. Niezastosowanie się do jej zapisów będzie miało dla przedsiębiorcy brzemienne skutki. Konsekwencje będą przede wszystkim finansowe. Jakie kary czekają, jeśli naruszy się nowe przepisy i co trzeba wiedzieć o wystawianiu faktur do paragonu?

Nowe przepisy dot. wystawiania faktur do paragonu

Jeszcze do niedawna fakturę można było wystawić do każdego paragonu. Od 1 stycznia 2020 roku nie jest to możliwe. Aby przedsiębiorca mógł wystawić fakturę do paragonu, musi na nim znaleźć się numer NIP. Zmiana przepisów ma uszczelnić system podatkowy, wyeliminować problem tzw. pustych faktur i zawyżania kosztów podatkowych.

NIP na paragonie do faktury powinien być wpisany przez kasę fiskalną wraz z innymi danymi kontrahenta. W przypadku, gdy uniemożliwiają to kwestie techniczne, a kontrahent zgłasza zakup na firmę, to sprzedawca od razu powinien wystawić fakturę, a nie paragon fiskalny.

Kiedy przedsiębiorca musi wystawić fakturę do paragonu?

Zakup towarów lub osób rejestrowany przez kasę fiskalną na żądanie klienta może być potwierdzony fakturą. Przedsiębiorca ma prawo prosić o wystawienie tego dokumentu w terminie do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym doszło do transakcji. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami od razu musi on jednak zdecydować, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, czy jako konsument.

Jak wystawiać fakturę do paragonu?

Zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonu wywołały wiele pytań i wątpliwości. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak wystawić fakturę sprzedaży do paragonu. Tutaj zasady się praktycznie nie zmieniły. Nadal fakturę do paragonu wystawia się w terminie:

do 15. dnia kolejnego miesiąca, w sytuacji, gdy zgłoszenie miało miejsce do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;

do 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dokonano transakcji lub otrzymano całość lub część zapłaty.

Zmianie nie uległ też wygląd wystawianego dokumentu. Nadal zachował on swój standardowy układ. Ponadto w myśl art. 106h ust. 1 ustawy o VAT klient w chwili żądania wystawienia faktury do paragonu powinien zwrócić wcześniej wystawiony paragon, a sprzedawca dołączyć ten dokument do faktury.

Jakie kary są za wystawienie faktury do paragonu bez numeru NIP?

Ustawodawca nie tylko wprowadził nowe przepisy w zakresie faktur do paragonu, ale i sankcje dla przedsiębiorstw niestosujących się do zarządzeń. Czekają na nich kary finansowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na źle wystawionej fakturze. Sankcje mają zastosowanie zarówno w stosunku do sprzedawców, jak i nabywców, którzy ujmą wystawioną fakturę w ewidencji VAT.