wykopy

Wykopy – niezbędny element prac drogowych i budowlanych

Wykopy stanowią podstawowy element prac drogowych i budowlanych. Wykonuje się je koparką lub koparko-ładowarką, w zależności od ukształtowania terenu. Wykopy wykonuje się pod fundamenty, kanalizacje lub rowy melioracyjne. Jest to budowla ziemna, mająca postać odpowiednio ukształtowanej przestrzeni, która powstała w wyniku usunięcia z niej gruntu. Co jeszcze warto o nich wiedzieć?

Istnieją dwie główne metody wykonywania wykopów oraz ich dwa podstawowe rodzaje. Przekonaj się, jakie.

Metody wykonywania wykopów i ich rodzaje

Wykopy można wykonywać metodą czołową, najbardziej skuteczną przy wykopach o dużych głębokościach i małych szerokościach oraz metodą warstwową czyli podłużną. Ta najbardziej skuteczna będzie przy dużych szerokościach wykopów. Stosuje się wówczas koparki, które możemy wypożyczyć w firmie transportowej Martrans, a także spycharki i zgarniarki. Mają one za zadanie zdejmowanie kolejnych warstw gruntu. Koparka może wykonać wykop na szerokość i głębokość zasięgu łyżki. Następnie taki wykop będzie poszerzony spycharko-zgarniarką.

Z kolei najbardziej popularne rodzaje wykopów to wykopy szerokoprzestrzenne, których szerokość i długość w znaczącym stopniu przekracza głębokość oraz wąsko przestrzenne. Ich szerokość jest mniejsza niż 1,5 m, a długość i głębokość dowolna. Wkopy jamiste będą miały długość i szerokość nie większą niż 1,5 m.

W ofercie wspomnianej wyżej firmy znajdziemy także wynajem sprzętu do robót montażowych, rozbiórki i wyburzenia, a także przeprowadzenie prac, związanych z wykonaniem wykopów.

Zabezpieczenie wykopu

Wykonane wykopy należy odpowiednio zabezpieczyć. Drogi transportowe powinny być oddalone od krawędzi wykopu na odległość minimum 0,6m oraz uniemożliwiać zalanie wykopu i ułatwią odprowadzanie wód opadowych.

Ponadto wokół wykopu należy ustawić bariery ochronne, zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze, informujące o niebezpieczeństwie. Powinny składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m ora poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości 1,1 m. Odległość między krawędzią wykopu a barierą nie może być mniejsza niż 1m.

Aby wykluczyć możliwość osunięcia się ścian wykopu stosuje się ich skarpowanie, podparcie lub rozparcie. Ściany wykopu można także obudować w celu zabezpieczenia przed osunięciem. Najczęściej stosowane metody to: ścianka szczelinowa, obudowa berlińska, stalowa ścianka szczelna, palisada, ściany z kolumn wykonanych za pomocą iniekcji strumieniowej.